Zadnji komentari

Obavijest o održavanju tribine za javnost: "Prijatelj do smrti"

Pin It

Image result for palijativna skrb

Katedra za društvene i humanističke znanosti, Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te Centar za palijativnu skrb Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, organizira tribinu pod nazivom „Prijatelj do smrti – Ivan illich u teoriji i praksi“, koja će se održati 12. listopada 2017., od 18 do 19:30, u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke, Korzo 16(Rijeka).

Tribina je dio ciklusa tribina pod nazivom „Ona riječ na s...“ koji se odvija u periodu od travnja do studenog 2017. s ciljem doprinosa izgradnji palijativne skrbi kao pristupa koji poboljšava kvalitetu života pacijenta i njihovih obitelji suočenih s problemima povezanima sa smrtonosnom bolešću, kroz prevenciju i olakšanje patnje putem ranog prepoznavanja, te besprijekorne procjene i suzbijanja boli i drugih problema – fizičkih, psihosocijalnih i duhovnih.

Ciklus od 6 tribina obuhvaća teme: smrt kao dio kulturnog života, biološki testament, volonteri u palijativnoj skrbi, pravo na smrt kao ljudsko pravo, duhovnost u palijativi te razmišljanja Ivana Ilicha u teoriji i praksi.

Na tribini „Prijatelj do smrti – Ivan illich u teoriji i praksi“ o kraju života govorit će se kroz predavanja:

 Amicus mortis (doc.dr.sc. Iva Rinčić, dipl.soc.)

 Liječnik kao prijatelj do smrti (Sandra Milić, dr.med.)

 Medicinska sestra kao prijateljica do smrti (Barbara Škrobonja, mag.sestrinstva)

Pozivamo Vas da objavom informacije i svojim dolaskom podržite izgradnju palijativne skrbi kao sveobuhvatne (zdravstvene, psihološke, socijalne i duhovne) skrbi s ciljem pružanja potrebne njege bolesnicima s neizlječivom bolešću koja značajno skraćuje životni vijek.

Više informacija o ciklusu tribina: www.palijativna-skrb.uniri.hr.

Srdačan pozdrav,

Za organizatore:

Maja Miloš, mag.soc.

Gordana Šimunković, prof. soc.ped.

prof. dr. sc. Karmen Lončarek