Koji su koraci pred nama za raspisivanje referenduma?

Pin It

Građanska inicijativa Narod odlučuje prikupila je dovoljno potpisa za oba referendumska pitanja koja imaju za cilj demokratizaciju izbornog sustava i saborske zastupnike odgovorne biračima. Donosimo daljnje korake u proceduri za raspisivanje referenduma za promjenu izbornog sustava, odnosno kako bi ona trebala izgledati:

1. Nakon isteka roka za prikupljanje potpisa, svi popisi dostavljaju se Organizacijskom odboru koji provjerava je li izjašnjavanje provedeno u skladu sa zakonom (Zakon o referendumu, čl. 8 f).

2. Organizacijski odbor upućuje Zahtjev predsjedniku Hrvatskog sabora za raspisivanje referenduma zajedno sa svim uvezenim popisima koji sadržavaju potpise građana, tj. potpisnim knjigama (Zakon o referendumu, čl. 8 g).

Zahtjev za raspisivanje referenduma mora sadržavati detaljan prikaz činjenica i okolnosti koje su bile povod za referendumsko pitanje u predloženom sadržaju te dostatno i relevantno obrazloženje razloga zbog kojih se traži raspisivanje referenduma (Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-VIIR-7346/2014 od 10. prosinca 2014.)

Podnošenje Zahtjeva za raspisivanje referenduma s prikazom detaljnih činjenica i obrazloženjima je jedna od formalnih pretpostavki za valjanost referendumskog pitanja, što znači da referendumsko pitanje nije valjano bez priloženog detaljnog prikaza činjenica i relevatnog obrazloženja.

3. Nakon što Sabor zaprimi Zahtjev, o njemu raspravlja saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav te Saboru predlaže donošenje Zaključka u vezi podnesenog Zahtjeva. Sabor raspravlja o Prijedlogu Zaključka i donosi Zaključak, koji upućuje Vladi.

U Zaključku će vjerojatno stajati da Sabor zadužuje Vladu da “provjeri broj i vjerodostojnost potpisa birača iz Zahtjeva za raspisivanje referenduma”, kako bi se utvrdilo jesu li ispunjene pretpostavke iz čl. 87.3. Ustava, tj. je li raspisivanje referenduma zatražilo 10 posto od ukupnog broja birača u RH.

4. Vlada na svojoj sjednici postupa po zaprimljenom Zaključku, odnosno donosi svoj zaključak kojim zadužuje Ministarstvo uprave i Državni zavod za statistiku (DZS) da provjere “broj i vjerodostojnost potpisa birača iz Zahtjeva za raspisivanje referenduma”. Vlada u svom zaključku određuje metodu kojom će se utvrditi je li prikupljeno dovoljno potpisa:

Metodu slučajnog uzorka koji određuje DZS (do sada korištena u svim referendumskim inicijativama osim one za izmjenu Zakona o radu u 2010.), ili

Metodu provjere svakog potpisnika (korištena za referendum o ZOR-u u 2010.)

Ministarstvo uprave i DZS će provjeravati je li prikupljeno 10 posto od ukupnog broja birača, odnosno prema rješenju Ministarstva uprave 374.470 potpisa, za svako od 2 referendumskih pitanja.

Ministarstvo uprave i DZS izvješćuju Vladu o provedenom postupku, odnosno je li prikupljeno dovoljno potpisa, a Vlada o tome podnosi Izvješće Saboru.

5. Saborski Odbor za Ustav raspravlja o Vladinom Izvješću i predlaže Saboru usvajanje Odluke – ili o raspisivanju referenduma ili o ocjeni ustavnosti referendumskog pitanja.

Ako ne zatraži ocjenu ustavnosti referendumskog pitanja, Sabor mora donijeti Odluku o raspisivanju referenduma.

Sabor može, ali i ne mora, zatražiti očitovanje Ustavnog suda o tome je li referendumsko pitanje u skladu s Ustavom. Ako želi zatražiti ocjenu ustavnosti referendumskog pitanja, to može učiniti i odmah nakon što zaprimi Zahtjev za raspisivanjem referenduma, iako je najvjerojatnije da će se to učiniti, ako tako odluči vladajuća većina, tek kada Vlada utvrdi da je prikupljen dovoljan broj potpisa. Ustavni sud se onda treba očitovati u roku od 30 dana (čl. 95. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu). Ako je mišljenje negativno, referendum se neće raspisati. Ako je pozitivno, Ustavni sud će poslati svoje očitovanje Saboru, o kojoj će raspravljati Odbor za Ustav i podnijeti Saboru na izglasavanje Odluku o raspisivanju referenduma.

6. Po Zakonu o referendumu (čl. 11.), referendum se mora održati u roku od 20 do 40 dana od dana kada Sabor izglasa Odluku o raspisivanju referenduma.

Izvor: narod.hr