Branitelje (i dalje) ubijaju, zar ne?

Pin It

Pismo institucijama RH, EU i UN

Poštovana gospodo.  Pišem vam u nadi da mi možete pravno i zakonski pomoći, te tako zaštititi moja osnovna ljudska prava i slobode.  Nalazim se u bezizlaznoj situaciji po svoj krajnji opstanak. Naime, kao čovjek, državljanin RH,  Hrvat, Katolik, dragovoljac Domovinskog rata, bez ikakvog ostvarenog statusa, sam nažalost suočen sa činjenicom da zbog postupka ovrhe Općinskog suda u Gospiću

(Zaključak suda - Poslovni broj: 11 Ovr-80/2014-112) nad jedinom nekretninom (kućom i zemljom - svega što posjedujem) ostajem bez svega onoga na što svaki čovjek ima osnovno pravo:

-   vlasništva (članak 17 UN)

-   prebivališta (članak 12 UN)

-   vode, struje, grijanja, telefona, higijene, odmora

-   osobnih dokumenata , njihove zaštite, te identifikacije

-   naslijeđa i nasljedstva i mojeg i obiteljskog potomstva

-   državljanstva (članak 15 UN)

-   zdrastvene i mirovinske iskaznice (članak 25 UN)

-   bankovnih računa

-   socijalne pomoći (članak 22 UN)

-   vojne evidencije

-   braniteljske pomoći

-   prava na zavodu za zapošljavanje (članak 23 UN)

-   prava na ikakve poticaje EU, zavoda za zapošljavanje i mirovinskog sustava 10 proteklih godina i dalje

-   prava na slobodu i sigurnost (članak 5.)

-   prava na poštivanje privatnog i obiteljskog života i doma (članak 8.)

-   prava na autorske honorare (te kao skladatelj, član HDS ostajem bez prava na slobodu izražavanja. To pravo obuhvaća slobodu mišljenja i slobodu primanja i širenja informacija i ideja bez miješanja javne vlasti i bez obzira na granice (članak 10.)

-   prava na djelotvoran lijek (članak 13.)

-   prava na zaštitu od diskriminacije na osnovi imovine (članak 14.)

-   Uništena su mi sva prava i slobode u najvećoj mjeri (članak 17.)

-   Općinski sud u Gospiću je primijenio ograničenje mojih prava i sloboda u druge svrhe što nije smio (članak 18.) , te Članak 30. UN: Ništa se u ovoj Deklaraciji ne može tumačiti tako da podrazumijeva pravo bilo koje države, grupe ili osobe da poduzmu bilo koju aktivnost ili izvrše bilo koji čin usmjeren na uništenje ovdje utvrđenog bilo kojeg prava i sloboda.

Zaključkom Općinskog suda u Gospiću kažnjen sam oduzimanjem svakog osnovnoga prava i slobode čovjeka, potrebnog za život što po unutarnjem i međunarodnom pravu nije predviđeno kao kazneno djelo (članak 7.), jer osobnih dugova nemam ni prema državi ni prema ikome, ni zakonitih ni  protuzakonitih.

Moja osobna sloboda i sigurnost su krajnje ugrožene, jer ako ne  prihvatim uništenje svakoga osnovnog ljudskog prava, prijeti mi dodatno lišavanje prava i slobode radi nepoštivanja odluke (zaključka) Općinskog suda u Gospiću, odnosno sudskog naloga radi osiguranja izvršenja zaključka o deložaciji, radi sprečavanja počinjenja izvršenja kaznenog djela s moje strane, te mogu biti proglašen umobolnikom, alkoholičarom, ovisnikom o drogi ili skitnicom (članak 5.) Smiju li me lišiti i života? Zašto? Zato što mi je Općinski sud u Gospiću osobni prostor sa 5899 m2 umanjio na 0, 00 mm2, odnosno vrijednost jedine nekretnine i dvorišta sa 1.000.000 kn smanjio na 0,00 kn? Imam li ja prava više igdje stati na ovome svijetu? Ove godine očekivao sam prirod šljiva od više tisuća kilograma i više stotina kilograma ostalog voća.  I to mi je oduzeto zauvijek. Pradjedova kuća, stara više od stotinu godina, je sudskom procjenom procijenjena bezvrijednom, iako je ona priključena na glavni vodovod i glavni telefonski vod, a ne nova kuća.  Sudski procjenitelj u nju nije ni ušao. Kako ju je procijenio bezvrijednom? S jedne strane, zemljište je omeđeno potokom pitke vode. Oduzeto mi je i to. Zna li itko što su i kad na mojoj zemlji zakopali moj pradjed i djed? Znam da su zakopali, ali ne znam gdje i što. Čije je to?

U zagradama jesu prekršeni članci Konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda (u zagradi podcrtano), te prava iz Opće deklaracije o ljudskim pravima UN s oznakom(UN).

Prema ovome svemu navedenome, podvrgnut sam mučenju, nečovječnom i ponižavajućem postupanju i kazni (članak 3 Konvencije),  te sam podvrgnut samovoljnom miješanju i napadima u moj privatni život, obitelj, dom, čast i ugled (članak 12. UN), što će kulminirati  08. Lipnja u 10 sati, kada bi po zaključku Općinskog suda u Gospiću, morao napustiti svoju jedinu nekretninu i prebivalište, te tako ostati bez osiguranih jurisdikcijskih prava i sloboda koje mi Hrvatska država kao potpisnica Konvencije (članak 1.),  te Deklaracije UN jamči.

Lijepo vas molim za pomoć,koliko je u vašoj moći,  jer napustiti svoj dom ne mogu (nemam kuda), niti želim, niti smijem prema iznad navedenim osiguranim ljudskim pravima, te tražim pomoć u zaštitu njihove primjene na mojoj zajamčenoj osobnosti (članak 6. UN) , te zaštitu mojih osobnih dokumenata i identifikacije, te prava glasa kao građanina EU i svijeta.

Srdačan pozdrav i najljepša hvala na pažnji

(Podaci poznati uredništvu)