Tomašević protupravno uzima novac od reklama na privatnim nekretninama

Pin It

No, usprkos toj javno objavljenoj presudi gradonačelnik Tomašević u svibnju ove godine brojnim fizičkim i pravnim osobama vlasnicima nekretnina na kojima se nalaze reklame poslao je Ugovor o plaćanju naknade za postavljanje reklame na njihovoj nekretnini.

Nezavisni zastupnik u Zagrebačkoj skupštini dr. Trpimir Goluža pronašao je još jedan probleme u radu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Naime, Goluža tvrdi kako Tomašević protupravno uzima nova za reklamni sadržaj postavljen na privatnim nekretninama.

“Visoki upravni sud Republike Hrvatske (poslovni broj: Usoz-118/20-9 od 25.04.2022.) presudio je da jedinica lokalne samouprave ne može naplaćivati naknadu za reklamni sadržaj postavljen na nekretnini u privatnom vlasništvu, nego samo za reklame na javnim površinama u vlasništvu te jedinice lokalne samouprave.

No, usprkos toj javno objavljenoj presudi gradonačelnik Tomašević u svibnju ove godine brojnim fizičkim i pravnim osobama vlasnicima nekretnina na kojima se nalaze reklame poslao je Ugovor o plaćanju naknade za postavljanje reklame na njihovoj nekretnini.

Zar je moguće da u pravnoj službi Gradske uprave ne znaju da su jedinice lokalne samouprave u prikupljanju prihoda ograničene zakonom te da je plaćanje naknade za reklamne predmete postavljene na površinama u vlasništvu drugih fizičkih i pravnih osoba protivno Zakonu o lokalnoj, područnoj, regionalnoj samoupravi i Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave❓️

Ako ne znaju nek prouče predmetnu presudu Visokog upravnog suda RH (poslovni broj: Usoz-118/20-9 od 25.04.2022.) i zaustave gradonačelnika u njegovom protupravnom djelovanju”, napisao je Goluža.

narod.hr