Istanbulska konvencija, rodna ideologija i „konzervativci“ koji provode neoliberalnu politiku

Pin It

Dade se zaključiti da se ovdje uopće ne radi o zaštiti žena od nasilja, već uvođenju rodne ideologije u zakonodavstva zemalja članica EU. „Bilo bi nam lakše da je Vlada Zorana Milanovića ratificirala Istanbulsku konvenciju. Ovako to je na HDZ-u, i vjerujem da nećemo odustati, iako će nas kritizirati dio desno orijentiranih birača.“ također je izjavila Šuica.

Raste nezadovoljstvo glede možebitnog (skorašnjeg) ratificiranja takozvane Istanbulske konvencije, odnosno Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju (zašto ne “sprječavanju”?) i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Odluku o potpisivanju te Konvencije je donijela Milanovićeva vlada 2012. godine. Problem nastaje glede pojma “gender” kojeg su naši “stručnjaci” preveli s “rod” u čl. 3. st. c: “’Rod’ označava društveno oblikovane uloge, ponašanja, aktivnosti i osobine koje određeno društvo smatra prikladnima za žene i muškarce.“ Prihvaćanjem ove Konvencije bila bi prihvaćena i u hrvatski pravni sustav uvedena definicija roda koje (zasad) u nas nema.

„Ako se sjećate, premijer Plenković najavio je ratifikaciju ove Konvencije, a u međuvremenu se ništa nije promijenilo. Prigovori koji se tiču termina ‘rod’ i ‘spol’ nisu opravdani jer radi se o jezičnom problemu prilikom prevođenja termina ‘gender’. Po mojem skromnom mišljenju, puno je važnije usvojiti Istanbulsku konvenciju i tako smanjiti mogućnost nasilja nad ženama, nego odbaciti ovaj dokument zbog riječi kao što su spol ili rod. Znam da se nekima koji su desno ovo neće svidjeti, ali je tako.“ izjavila je Dubravka Šuica.

Zapravo, ne radi se o problemu prilikom prevođenja, jer, u tekstu Konvencije na hrvatskom se pojam rod i njegove izvedenice spominje jednak broj puta kao i u engleskom izborniku. Tomu u prilog ide i čl. 4. st. 3.: „Stranke će osigurati provedbu odredaba ove Konvencije, a osobito mjera za zaštitu prava žrtava, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi kao što su spol, rod (!!!), rasa, boja kože…“

U istom se stavku navodi i „rodni identitet“. Dakle, tu se već jasno razlikuju dva (različita) pojma: spol (eng. „sex“) i rod (eng. „gender“). Spol utvrđujemo putem spolnog organa; postoje i biološke anomalije kao što su dvospolci i ljudi bez spola (androgini) no oni su iznimka kao i osoba sa šest prstiju na jednoj ruci/nozi. Anomalija, deformacija, mutacija, poremećaj i izuzetak nisu pravilo. Spol je, dakle, muški i ženski. S druge strane, rodna ideologija uči da su muško i žensko samo dva roda i, pazite sad ovo, te su svi rodovi (također prema tekstu Konvencije) „društveno oblikovane uloge“. Novinska kuća ABC News je 2014. objavila popis od 54 (!) roda. Savezna država New York zakonski priznaje (2016.) 31 rodni identitet.

Tom se konvencijom zadire i u obrazovanje, odnosno čini se točno ono što su htjeli postići Jokić, Štulhofer i ostali. Čl. 14. glasi: „Stranke će poduzeti, kada je to primjereno, potrebne korake kako bi nastavne materijale o pitanjima kao što su ravnopravnost žena i muškaraca, nestereotipne rodne uloge (!!), uzajamno poštovanje, nenasilno rješavanje sukoba u osobnim odnosima, rodno (!) utemeljeno nasilje nad ženama i pravo na osobni integritet, prilagođeno razvojnim sposobnostima učenika, uključile u redovni nastavni plan i program i na svim razinama obrazovanja.“

Evo i članka koji će omogućiti da svaki migrant dobije azil: „Stranke će osigurati da se rodno osjetljivo tumačenje prida svakoj od osnova iz Konvencije te da se, kad se utvrdi da postoji mogućnost progona po jednoj ili više tih osnova, podnositeljima zahtjeva dodijeli status izbjeglice u skladu s primjenjivim odgovarajućim mehanizmima.“ Izravna posljedica ovoga jest da će svaki migrant tvrditi da je „žena zarobljena u tijelu muškarca“ ili tako neku glupost te će na temelju toga dobiti azil.

Konačna potvrda da su vrijednosti totalno izopačene i da u pojmu „rod“ leži jedna velika multikulti liberalna podvala jest u Preambuli Konvencije: „prepoznajući da su žene i djevojčice izložene većem riziku rodno utemeljenog nasilja nego muškarci.“ Ovo je primjer klasičnog izvrtanja teza, jer, navodi se da su žene i djevojčice „izložene većem riziku rodno utemeljenog nasilja“, ali to nije „rodno utemeljeno nasilje“, već spolno (!) utemeljeno nasilje, jer se, pobogu, žene i djevojčice diferenciraju upravo u odnosu na spol, a ne nekakav izmišljeni rod.

Dade se zaključiti da se ovdje uopće ne radi o zaštiti žena od nasilja, već uvođenju rodne ideologije u zakonodavstva zemalja članica EU. „Bilo bi nam lakše da je Vlada Zorana Milanovića ratificirala Istanbulsku konvenciju. Ovako to je na HDZ-u, i vjerujem da nećemo odustati, iako će nas kritizirati dio desno orijentiranih birača.“ također je izjavila Šuica.

Radi se dakle o „konzervativcima“ koji provode neoliberalnu politiku – zašto smo onda imali izbore?

HDZ je, između ostaloga, izabran kako bi spriječio svjetonazorsko i svako ino rastakanje hrvatskoga, katoličkoga tkiva. Ovu Konvenciju se uopće ni ne mora ratificirati, a ako je već tolika briga zbog nasilja nad ženama, neka se to uredi posebnim zakonom, neka se doslovno napravi copy/paste teksta Konvencije samo bez rodnih besmislica; učinak će biti isti – zaštićene žene bez rodne zakonodavne infekcije.

S time bi bili zadovoljni i u Bruxellesu, pod uvjetom da im je zaštita žena od nasilja stvarna želja i namjera…

Mila Marušić/HRsvijet