Plenković možda shvati da nije Napoleon

Pin It

Andrej Plenković, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice se odlučio na politički juriš kojim će svojoj stranci, hrvatskom Saboru, narodu i Državi nametnuti Istambulsku konvenciju.

Istambulska konvencija je po svojoj biti "sotonski akt" (Marko Ljubić).

Prirodni rod i spol žene i muškarca su različiti od roda i spola po Istambulskoj konvenciji.

Zato Istambulska konvencija spada u kategoriju crnog humora: "Po tome, žena može biti i onaj tko je biološki muško. Ako se biološke činjenice ne slažu s 'rodnim identitetom' – tim gore po činjenice." (Davor Ivo Štir)

Do danas smo znali da je netko tko tvrdi da je Napoleon jedno od ovo dvoje: ili junak crnog humora, ili bolesnik.

Stranački vrh HDZ -a pod pritiskom Andreja Plenkovića je 12. ožujka 2018. odlučio da će od sada biti drugačije. Odlučio je da će u Saboru progurati ovaj "sotonski akt" , ovaj nasrtaj na čovjekovu bit "na esenciju čovjeka" (Marko Ljubić).

Ako neki meškarčina, željan privilegija, zaključi da će kao žena po ženskoj kvoti lakše ući u Sabor, treba mu po ovoj Konvenciji priznati njegovu ženstvenost i sva ženska prava bez obzira na njegove motive.

Davor Ivo Štir u svo pismu Predsjedniku HDZ-a i članovima predsjedništva ove stranke piše:  "Problem je što se traži da se takve teorije, protivne prirodnom zakonu, uvedu i u škole." 

Ali, nesreća nikad ne dolazi sama.

Istambulska konvencija je i "akt razdržavljenja hrvatske države". (Marko Ljubić)

Provedbu ovog antidržavnog ""sotonskog akta" će nadzirati GREVIO, tijelo od 10-15 osoba koje ne smiju biti političari.

Vlada će dio posla, "ako ne i sav posao prebaciti na nevladine organizacije. Drugo, ova Konvencija obvezuje Vladu da će financirati te nevladine organizacije." (dr. Marija Selak)

"...lijevo-liberalna civilna scena Istambulsku konvenciju primarno treba kako bi dugoročno osigurala svoj opstanak u materijalnom smislu...

U praksi će to značiti da, ako nisu zadovoljne sredstvima koje dobivaju iz proračuna, ljudskopravaške udruge mogu prijaviti „problem“ svojim kolegama u GREVIO-u koji će na temelju toga postupati i pritiskati Hrvatsku. U svakodnevnom govoru to nazivamo reketom. (Mate Mijić)

GREVIO će svake godine dobivati dva izvješća o provedbi ovog "sotonskog akta"  Jedno od hrvatske države, jedno od ne-države, udruga civilnog društva.

Odlučivanje o temeljnim nacionalnim interesnim prepustit će skupinama koje će svojim zauzetim radom  razgrađivati tradicionalni moral, hrvatsku kršćansku kulturu, narod i državu, a od toga će moći dobro živjeti.

Članovi HDZ-a bi ispred stranačkih prostorija trebali zapaliti svijeće. Možda će to pomoći da se njihov "Napoleon" i stranački vrh prosvijetle pa odustanu od ovog "sotonskog čina". U protivnom bi njihov "Napoleon", stranački vrh i stranačka vojska mogli u politički izginuti.

Vatko Ljubičić