Zadnji komentari

Inflacija u Hrvatskoj u veljači 12 posto: Cijene hrane rasle za 17 posto

Pin It

Inflacija - značenje, definicija što je - Arz.hr

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u veljači 2023. u odnosu na veljaču 2022. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 12,0%, dok su u odnosu na siječanj 2023. (na mjesečnoj razini) u prosjeku više za 0,2%, izvijestio je Hrvatski zavod za statistiku.

U kojem je sektoru najviša inflacija

Promatrano prema glavnim skupinama klasifikacije ECOICOP, na godišnjoj razini, najveći porast potrošačkih cijena u prosjeku je ostvaren u skupinama Restorani i hoteli,

za 18,5% (doprinos porastu od +0,93 postotna boda), Hrana i bezalkoholna pića, za 17,1% (+4,54 postotna boda), Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva, za

15,5% (+2,63 postotna boda), Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva, za 14,2% (+0,82 postotna boda), Odjeća i obuća, za 11,3% (+0,69 postotnih bodova), Razna dobra i usluge, za 10,7% (+0,67 postotnih bodova), Rekreacija i kultura, za 8,9% (+0,46 postotnih bodova), Zdravlje, za 6,1% (+0,19 postotnih bodova), Prijevoz, za 5,8% (+0,81 postotni bod) te Alkoholna pića i duhan, za 5,3% (+0,27 postotnih bodova).

Izvor: DZS

Prema glavnim skupinama klasifikacije ECOICOP, na mjesečnoj razini, najviše su u prosjeku porasle cijene u skupinama Prijevoz, za 0,8% (doprinos porastu od +0,11 postotnih bodova), Odjeća i obuća, za 0,6% (+0,04 postotna boda), Restorani i hoteli, za 0,4% (+0,02 postotna boda), Hrana i bezalkoholna pića, stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva te Rekreacija i kultura, po svakoj skupini za 0,2% (doprinos porastu od +0,05 postotnih bodova u skupini Hrana i bezalkoholna pića, +0,03 postotna boda u skupini Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva te +0,01 postotni bod u skupini Rekreacija i kultura).

Porast cijena na mjesečnoj razini ublažio je pad cijena u skupinama Razna dobra i usluge, za 0,5% (doprinos padu od -0,03 postotna boda), Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva, za 0,2% (-0,01 postotni bod) te Alkoholna pića i duhan, za 0,1% (-0,01 postotni bod).

Izvor: DZS

Prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), na godišnjoj razini, porast cijena ostvaren je u komponentama Hrana, piće i duhan, za 15,2%, Energija,

za 13,3%, Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije, za 10,4%, te Usluge, za 8,9%.

Kako su cijene rasle na mjesečnoj razini?

Prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), na mjesečnoj razini, porast cijena ostvaren je u komponentama Energija, za 0,7%, Hrana, piće i duhan,

Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije te Usluge, za 0,1% po svakoj komponenti.

Harmonizirani indeks potrošačkih cijena

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, u veljači 2023. u odnosu na veljaču 2022. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 11,7%, dok su u odnosu na siječanj 2023. (na mjesečnoj razini) u prosjeku više za 0,3%.

Izvor: narod.hr