Zadnji komentari

Kako hrvatsko društvo financira vlastiti preodgoj: Koliko iz proračuna dobivaju udruga Domino i Queer festival

Pin It

NAJBOLJI NA BITEFU: Lakosti ponovo nagrada publike

U Zagrebu se od 12. do 21. svibnja u organizaciji udruge Domino održao 21. Queer Zagreb Sezona, festival koji uz financijsku potporu države promiče norme i oblike ponašanja suprotne tradiciji hrvatskog društva.

Festival okuplja homoseksualne, biseksualne, transseksualne i interseksualne osobe i njihove simpatizere, a njegovo održavanje potporom omogućuju između ostalih Republika Hrvatska i Grad Zagreb. Narod.hr već je pisao kako festival financiraju brojne institucije, među kojima su najbrojnija strana veleposlanstva.

Izvori financiranja

Grad Zagreb ove je godine za Queer Zagreb Sezonu izdvojio 12.000 eura. Ako se uzme u obzir dodatnih 4.500 eura odobrenih organizatoru, udruzi Domino, od kojih je 2.000 eura za projekt nejasnog naziva “vizualna antropologija i 2.500 eura za “noć performanse”, organizatori festivala od Grada Zagreba dobili su ukupno 16.500 eura. No financiranje takvih projekata iz državnih izvora, uključujući i jedinice mjesne samouprave, često je nejasno jer se provodi pod različitim nazivima i na ime različitih nositelja.

Prema popisu primatelja potpore od Grada Zagreba u području “interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi”, najveći je iznos dodijeljen udruzi Kontejner za “XR festival” u visini od 14.000 eura, na drugom je mjestu udruga Bijeli val, koja je za “subverzivni festival” dobila 12.600 eura, na trećem je mjestu tradicionalni zagrebački ulični festival “Cest is d’best“ a na četvrtom “Queer Zagreb” s 12.000 eura. Ako se uzme u obzir koliko je pripalo kojem organizatoru, najviše je dobila udruga Kontejner, a Domino je na drugom mjestu.

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, prema službenom izvješću o odobrenoj potpori projektima u programskom području “Interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse” za projekt “Queer Zagreb Sezona 2023” udruzi Domino odobrio je 5.308,91 eura ili okruglo 40.000 kuna. Još jednom, ministarstvo kulture iz proračuna predviđenog za umjetnost i kulturu financira festival seksualnih sklonosti s 40.000 kuna.

Iznosi su nekad veći nego što se čini

Taj iznos očito nije konačan, jer kao i u slučaju potpore Grada Zagreba, i ovdje su navedeni dodatni iznosi udruzi Domino i to također za “noć performanse” 3.318,07 eura i za “perforacije”, 5.308,91 eura, ma što ti pojmovi značili. Ukratko, organizator festivala od Ministarstva kulture dobio je 13.935,89 eura ili 105.000 kuna.

U kojoj mjeri država, samo putem Ministarstva kulture, sudjeluje u financiranju takvih projekata, dade se zaključiti uvidom u spomenuto izvješće o financijskim potporama projektima.

Ministarstvo je za različite projekte u programskom području “Interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse” izdvojilo 724.202 eura, približno pet i pol milijuna kuna. Riječ je uglavnom o financiranju alternativnih inicijativa koje bez tih financijskih izvora vjerojatno ne bi mogle opstati. Među primateljima potpore nalazi se nekolicina javnih ustanova poput muzeja, strukovnih udruga i drugih institucija, ali potpora njihovim projektima uglavnom je mala, u iznosu od nekoliko stotina do najviše dvije tisuće eura.

Tko su najveći primatelji državnih potpora u kulturi?

Najveći su primatelji udruga Kontejner s 25.216 eura, Labin Art Express s 22.562 eura, Multimedijalni institut s 18.580 eura, Autonomni kulturni centar sa 17.905 eura, udruga Drugo more sa 17.252 eura, URK Močvara sa 16.590 eura, Art radionica Lazareti s 15.925 eura, Savez udruga Klubtura s 15.262 eura, udruga Domino s 13.934 eura, Udruga za razvoj “uradi sam” kulture s 11.280 eura, udruga “Što, kako za koga” s 10.616 eura, udruga Metamedij s 9.953 eura, Generator multidisciplinarnih koprodukcija s 8.757 eura i udruga Kulturban sa 7.299 eura.

Zanimljivo je da je većina ovih najvećih crpitelja financijskih sredstava iz državnog proračuna za kulturu međusobno povezana, da dijele zajedničke projekte i da za međusobnu suradnju dobivaju državni novac. Neki od njih dobili su potporu za više projekata, a upravo njihovi projekti, pojedinačno gledano, također su dobili najveću potporu.

Najviše je državnog novca dobio “XR festival” udruge Kontejner, 19.908 eura. Drugi po redu je s 18.581 dodijeljenih eura 4. bijenale industrijske umjetnosti, organizatora Labin Art Express. Treće, četvrto i peto mjesto dijele s po 13.272 dobivena eura projekti “Kulturni i društveni centar MaMa” Multimedijalnog instituta, “Clubture-HR: Programska razmjena i suradnja – 23 krug” Saveza udruga Klubkultura i “Močvara – multimedijalni kulturni centar za mlade” URK Močvara.

Najveći i najmanji

Na šestom je mjestu s 10.617 dobivenih eura projekt “Participacija / Protuotrov: godišnji program ARL 2023” dubrovačke Art radionice Lazareti, a na sedmom s 9290 eura “Novi pristupi razvoju hibridnih i digitalnih suvremenih umjetnosti i praksi” Udruge za razvoj “uradi sam” kulture. “Queer Zagreb” s 5.308 eura ovdje nije među glavnim dobitnicima, ali je zajedno s drugim, barem nominalno gledano, programima iste udruge, kao i u suradnji s drugim udrugama očito uspio dobro popuniti svoj proračun.

Najmanji iznosi, po 663 ili 995 eura, dodijeljeni su nekolicini projekata manje poznatih udruga, poput onih koje organiziraju dječje radionice. Među manjim primateljima također su i primjerice Hrvatski dom na Sušaku s 1.327 eura i Pučka otvorena učilišta u Kutini, Ogulinu ili Zaboku s iznosima između 1.300 i 1.900 eura.

Isprepletenost projekata, Domino i drugi

Kad se pogledaju odobreni programi, vidljivo je da oni imaju dosta dodirnih točaka, a u nekim slučajevima riječ je o projektima u kojima različiti organizatori zajedno sudjeluju.

Primjerice, Autonomni kulturni centar “Attack” iz Zagreba ove je godine iz proračuna Ministarstva kulture dobio potporu za ukupno osam projekata. Među njima je i “Festival alternativnog kazališnog izričaja – FAKI” koji traje istodobno s “Queer Zagreb”, a u programu “FAKI-a” najavljena je zajednička ceremonija otvaranja i zatvaranja dvaju festivala. U programu “FAKI-a”, kao i u programu “Queer Zagreb” predviđena je i radionica izrade transparenata za “Zagreb Pride”, pa time ispada da država iz različitih izvora, pod različitim nazivima službeno financira izradu transparenata za javni prosvjed, odnosno demonstraciju moći, kojim rubne skupine nameću javnosti svoj svjetonazor.

Poveznice između različitih primatelja državne potpore za kulturu i umjetnost i festivala “Queer Zagreb” vidljive su na više mjesta. Osim suradnje s Autonomnim kulturnim centrom, “Queer Zagreb” očito je pronašao vrijedne suradnike i u drugim korisnicima državnih potpora. Multimedijalni institut, također jedan od najvećih korisnika, unatoč svome nazivu očito nije znanstvena ustanova, iako se bavi i publiciranjem i javnim raspravama i time oponaša znanstvene institucije. U svome programu međutim navodi i zajednički projekt s “Queer Zagreb” čitanja autora o “razumijevanju queer mitologije, obiteljskih mitova i queer odrastanja”.

Domino je član mreže nezavisne kulturne scene Clubture, zajedno sa šezdesetak drugih sličnih udruga, među kojima su primjerice Centar za ženske studije, Multimedijalni institut, Kontejner, Art radionica Lazareti, Autonomni kulturni centar, Queer Sport Split, queerANarchive ili Sindikat biciklista. Većina njih dobiva državne potpore za svoj rad.

Što to financira država i u čije ime?

Suvremene zapadne države novčano i na drugi način podupiru alternativne kulturne inicijative. Riječ je o nastojanju održanja društvene ravnoteže i korištenju svih kreativnih potencijala kako bi se društvo predstavilo u punini i potaklo vlastiti razvoj. U tom smislu, kulturni pluralizam, uključujući i alternativne pojave i supkulturu smatraju se dijelom ukupnog kulturnog potencijala i države stoga nastoje unutar vlastitog kulturnog prostora načiniti mjesta za svakoga.

Istodobno međutim, rubne skupine i predstavnici supkulture često su prepoznatljivi u javnosti svojim agresivnim nametanjem i pokušajem dominiranja u cijelom javnom prostoru, pritom osuđuju i omalovažavaju tradicionalne kulturne institucije i norme. Istodobno, pojmove kulture i umjetnosti rastežu do krajnjih granica, pa time tradicionalna kultura i umjetnost biva gurnuta u kut.

No, društvo je ono koje u konačnici određuje što su njezini prioriteti u kontekstu kulture i umjetnosti. Ono, putem svojih izabranih predstavnika u državnim tijelima postavlja mjerila svoga općeg identiteta. No, u posljednje vrijeme, kao što je vidljivo i u opisanim slučajevima institucionalne potrebe alternativnim, društveno rubnim, k tome često antinstitucionalnim projektima, društvo u biti financira svoj vlastiti preodgoj.

narod.hr