Zadnji komentari

EU kaznio Mađarsku zbog nepoštivanja prava migranata

Pin It

Idiotizmus predstaviteľov EÚ vrátane slovenských pohlavárov je  neliečiteľný… – inenoviny

Sud EU-a kaznio je Mađarsku novčanom kaznom od 200 milijuna eura jer nije provela raniju presudu kojom je osuđena za kršenje prava azilanata. U prosincu 2020., Sud EU-a je presudio da Mađarska nije poštovala pravo Unije u vezi s postupcima za priznavanje međunarodne zaštite i vraćanje nezakonitih migranata.

Kršenje se odnosilo na ograničavanje pristupa postupku međunarodne zaštite, nezakonito zadržavanje tražitelja azila, nedostatnu zaštitu u tranzitnim zonama i povredu prava azilanata da ostanu u Mađarskoj do konačne odluke o njihovom slučaju.

Europska komisija podnijela je novu tužbu jer Mađarska nije provela presudu iz 2020., osim što je zatvorila tranzitne zone prije objave te presude. Sud je utvrdio da Mađarska nije poduzela potrebne mjere za izvršenje presude, čime je prekršila načelo lojalne suradnje i namjerno izbjegavala primjenu zajedničke politike Unije u području međunarodne zaštite i pravila o udaljavanju nezakonitih migranata.

‘Nisu poduzete potrebne mjere’

Sud je u svojoj presudi utvrdio da Mađarska nije poduzela potrebne mjere za izvršenje presude iz 2020. Time Mađarska, povređujući načelo lojalne suradnje, namjerno izbjegava primjenu zajedničke politike Unije u području međunarodne zaštite u njezinoj cijelosti kao i pravila o udaljavanju državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom.

To ponašanje čini znatnu prijetnju za jedinstvo prava Unije koja iznimno teško ugrožava interese tražitelja azila i javni interes.

Sud je stoga naložio Mađarskoj plaćanje paušalnog iznosa od 200 milijuna eura i novčane kazne od milijun eura po danu zakašnjenja, kaže se u priopćenju Suda.

dnevno.hr