Zadnji komentari

Međunarodni dokumenti koje Hrvatska potpisuje uključuju stavke koje se sada žele izbaciti iz Obiteljskog zakona

Pin It

Image result for family

Udruga U ime obitelji u studenome 2016. uputila je pismo članovima Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i svim saborskim zastupnicima uoči sjednice Odbora za ljudska, na temu provedbe međunarodnih paktova UN-a u Republici Hrvatskoj, a povodom obilježavanja 50 godina od donošenja Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima (MPGPP)

i Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (MPESKP), dvaju ključnih međunarodnih dokumenata koji predstavljaju temelj zaštite i promicanja ljudskih prava.

U ime obitelji Saboru – zatražite Vladu da u roku od tri mjeseca predstavi konkretne mjere za zaštitu obitelji

Ta dva dokumenta, kao i Opća deklaracija o ljudskim pravima (ODLJP) i Konvencija o pravima djeteta (KPD), jasno ističu da je zaštita obitelji jedna od temeljnih međunarodnih obaveza države, stoga i Republike Hrvatske koja ih je ratificirala, što uključuje i one stavke koje se sada žele izbaciti iz Obiteljskog zakona:

• Zaštitu jednakih prava muškaraca i žena da slobodno stupaju u brak i zasnivaju obitelj, i njihova jednaka prava u braku i prilikom njegova razvrgavanja (ODLJP, čl.16; MPGPP, čl.23; MPESKP, čl.10; ove odredbe efektivno definiraju obitelj u međunarodnom pravu kao ishod zajednice muškarca i žene u braku).

• Obavezu da se stvori okolina pogodna za formiranje i stabilnost obitelji (ODLJP, čl.23, 25; MPESKP; čl.10, 11; KPD; čl.18, 23, 27).

• Zaštitu prava djeteta da poznaje svoje roditelje i da se oni o njemu brinu te povezana prava djeteta na kulturni i vjerski identitet (MPGPP, čl.23, 24; KPD, čl.2, 3, 5, naročito čl.7, 8, 9, 10, 18, 27)

• „Prioritetno” pravo roditelja da obrazuju svoju djecu u skladu sa svojim uvjerenjima (ODLJP 26.3; MPGPP 18; KPD 2, 3, 5, 14, 20, 29, 30).

U spomenutim se međunarodnim dokumentima nalazi odredba koja prepoznaje obitelj kao “prirodnu i temeljnu društvenu jedinicu”, koja “ima pravo na zaštitu društva i države”. Barem 111 država u svojim ustavima odražava ovu odredbu, kao što to čini i Ustav Republike Hrvatske (čl. 62. 1).

U ime obitelji je tada tražila da Vlada i Sabor ispune svoje međunarodne obaveze i donosu politiku koja jasno štiti djecu i obitelj.

Izvor: narod.hr