Zadnji komentari

HSP predlaže da se u Hrvatskoj ustanovi Referendumski dan i uvede elektronsko prikupljanje potpisa!

Pin It

U svjetlu najava mogućeg referenduma o ratifikaciji Istambulske konvencije Hrvatska stranka prava podsjeća na svoj raniji prijedlog iz 2014. godine o korištenju sustava e-građani za prikupljanje potrebnih referendumskih potpisa.

HSP i danas stoji na stavu da se taj načinprikupljanjepotpisa za bilo koji referendum može i moraimplementiratiu zakonodavni okvir zaorganizacijui provedbu referenduma.

Uvođenje prikupljanja potpisa preko sustava e-građani utjecaobi na razvoj demokratskih procesa, nasuprot gušenju demokracije, čemu svjedočimo proteklih dvadeset i pet godina, tijekom kojih su sve VladeRHna sve moguće načine onemogućavale ostvarivanje prava na neposredno izjašnjavanjeo bitnim stvarima za narod i državu na referendumu – osim kada su na prevaru ugurali Hrvatsku uEU– mada je tu riječ o prijevari drugačije vrste!

Nadalje, u vrlo skoroj budućnosti može se preko sustava e-građani glasovati i na izborima gdje bi se jednim klikom na računalu, omogućilo većem broju glasača da pristupe glasovanju.Omogućavanjem svim građanima da izraze svoj stav putem sustava e-građani osiguralo bi se da u Hrvatskoj, za razliku od dosadašnje prakse, većina odlučuje u demokratskim procesima odlučivanja i to bi značilo da smo na putu prema istinskoj demokraciji.

Budući je posljednjih nekoliko godina preko 400.000 Hrvatazbog ekonomskih razloga iselilo iz Hrvatske u zemlje zapadne Europe na ovakav način i njima bi se omogućilo da na izborima iskažu svoj stav i izaberu svoje zastupnike u SaboruRH, a time posredno i VladuRH.

Smatramo nužnim da se i po pitanju broja potpisa potrebnih za raspisivanje referenduma mora odrediti fiksni broj, a zbog nepostojanjat očnih i potpunih podataka o broju birača, pa sadašnjih 10% potpisa potrebnih za raspisivanje referenduma svatko tumači kako želi.

Predlažemo da referendumska inicijativa bude uspješna i da se referendum mora provesti ako se za njega prikupi najmanje 200.000 potpisa birača s pravom glasa.

Također predlažemo da rok za prikupljanje potpisa bude  30 dana, uključujući i neradne dane i blagdane.

Po ugledu na zemlje koje imaju razvijenu demokraciju predlažemo da se Zakonom odredi jedan dan u godini (Referendumskidan) kada bi se održavali referendumi. Predlažemo da to bude  prve nedjelje u listopadu.

Bog i Hrvati!

HRVATSKA STRANKA PRAVA

Zvonko Čapko, glavni tajnik