Slijepim osobama onemogućeno korištenje zvučnih knjiga odlukom Ministarstva kulture i medija RH

Pin It

Knjižnice grada Zagreba - Zvučne knjige za slijepe i slabovidne osobe

Budući da smo se obraćali predsjedniku Vlade RH gospodinu Andreju Plenkoviću, predsjedniku Hrvatskog Sabora gospodinu Gordanu Jandrokoviću i više puta(16 e-maila) ministrici Nini Obuljen Koržinek a kako rješenja nije bilo, obraćamo Vam se i molimo Vašu pomoć kako slijepe osobe ne bi ostale bez dostupne literature.

Poštovani, kao prvo ispričavam se zbog gramatičkih grešaka, kao slijepa osoba teško mi je sve uvidjeti.

Kao drugo Vas molim da pročitate ovu molbu iako je opsežna jer je važno da budete u potpunosti upoznati sa situacijom u kojoj se nalazimo zbog postupaka Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Budući da smo se obraćali predsjedniku Vlade RH gospodinu Andreju Plenkoviću, predsjedniku Hrvatskog Sabora gospodinu Gordanu Jandrokoviću i više puta(16 e-maila) ministrici Nini Obuljen Koržinek a kako rješenja nije bilo, obraćamo Vam se i molimo Vašu pomoć kako slijepe osobe ne bi ostale bez dostupne literature.

U ovim iznimno teškim vremenima slijepe osobe više nego inače čitaju zvučne knjige. A zbog svoje specifične potrebe i nužnosti bliskog kontakta za ostvarivanje bilo koje aktivnosti, a sada u vrijeme pandemije i zbog epidemiološke mjere fizičke distance to je gotovo nemoguće pa im je čitanje zvučnih knjiga izuzetno važno, a što im se onemogućava postupcima Ministarstva kulture i medija RH!!

Apsurdno je da u godini čitanja, i nedavnom obilježavanju Svjetskog dana knjige i dana hrvatske knjige, 22. travnja 2021.godine, i 500 godina od objavljivanja Judite Marka Marulića i Noći knjige, 23.travnja s temom „Ljekovitost čitanja“, Ministarstvo kulture i medija svojim postupcima onemogućava pristup literaturi ranjivim skupinama, slijepim i slabovidnim osobama.

Zaklada „Čujem, vjerujem, vidim“ više od dvanaest godina izdaje zvučne knjige za potrebe slijepih i drugih osoba koje ne mogu čitati standardni tisak. Do sada smo objavili 645 zvučnih knjiga (Prilog 1).“Prilozi na linku na kraju e-maila“.

Prema bibliografskoj bazi podataka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu ukupan broj zvučnih knjiga u fondu NSK je  2360 zvučnih knjiga od čega je Zaklada "Čujem, vjerujem, vidim" nakladnik 318 naslova.

Na godišnjoj razini izdamo u zvučnom daisy formatu između 60 i 70 knjiga iz raznih područja (beletristika, publicistika, knjige za mlade i djecu, zdravstva, duhovnosti i sl.). Izdane su knjige dostupne svim slijepim i slabovidnim osobama kao i drugim osobama koje ne mogu koristiti standardni tisak kroz specijalnu knjižnicu „Čujem, vjerujem, vidim“, trenutni broj korisnika je 512.

Budući da je za izdavanje jedne knjige u zvučnom DAISY formatu, ovisno o broju stranica i zahtjevnosti teksta, potrebno osigurati između 3.500,00 – 4.000,00 kn, pa i više, dio sredstava za izdavanje zvučnih knjiga osiguravali smo putem natječaja „Javne potrebe u kulturi RH Potpora izdavanju knjiga“ koji objavljuje Ministarstvo kulture i medija RH.

Ove godine je Ministarstvo kulture samoinicijativno, bez da nas se unaprijed obavijesti ili predloži nam, odlučilo da bi naš program trebali prijaviti na drugi natječaj, iako smo sukladno uvjetima isti prijavili na natječaj Javnih potreba u kulturi RH za 2021.godinu kao i proteklih godina.

Rezultati natječaja „Javne potrebe u kulturi, potpora izdavanju knjiga“ za 2021.godinu objavljeni su 20.siječnja 2021.godine na kojemu nije bilo programa koji je prijavila Zaklada „Čujem, vjerujem, vidim“, ni u odobrenim ni u odbijenim programima.(Prilog 2).

Postavlja se pitanje, gdje je završio naš program? Kako je mogao nestati, sam od sebe sigurno nije nestao. Netko ga je morao ukloniti! Je li to zakonito?

Prije nego su objavljeni rezultati natječaja, 20.siječnja, 2021.godine, 19.siječnja 2021. godine telefonski nas je nazvao državni tajnik iz Ministarstva kulture RH gospodin Ivica Poljičak te nam priopćio da trebamo naš program prijaviti na drugi natječaj, koji bi prema njegovim riječima trebao biti objavljen kroz mjesec dana, točnije sredinom veljače.

Upozorili smo gospodina državnog tajnika ako se radi o natječaju „“Dostupnost kulturnog sadržaja osobama sinvaliditetom, mladima i djeci s teškoćama u razvoju“,  da se taj natječaj objavljuje sredinom godine i da u tom slučaju ne možemo nastaviti sa izdavanjem zvučnih knjiga u daisy formatu za potrebe slijepih i drugih osoba koje ne mogu koristiti standardni tisak, a i da smo na isti natječaj već prijavljivali program izdavanja zvučnih knjiga u daisy formatu i da program nije dobio potporu jer, navodno,  ne zadovoljava kriterije natječaja. 

Gospodin Poljičak je ustvrdio da će natječaj biti objavljen kroz mjesec dana a najviše kroz dva mjeseca.

Također smo rekli gospodinu Poljičku da s obzirom na potrebna sredstva za izdavanje zvučnih knjiga na mjesečnoj razini oko 25.000,00 kn,  da nam je trenutno zbog okolnosti u kojima živimo veoma teško osigurati tolika sredstva, na što nam je gospodin Poljičak rekao da svojim sredstvima premostimo to financijsko razdoblje od mjesec dana dok se ne provede natječaj.

 Nemajući izbora, želeći imati povjerenja u državne institucije i vjerovati onima koji ih predstavljaju, a želeći i nastavak suradnje na  izdavanju zvučnih knjiga za potrebe slijepih i drugih osoba koje ne mogu koristiti standardni(crni)  tisak, želeći vjerovati državnom tajniku Poljičku, postupali smo na način da smo vlastitim raspoloživim sredstvima nastavili financiranje programa dok se ne objavi navedeni natječaj….

 No kako je vrijeme prolazilo, konstantno smo od Ministarstva kulture i medija tražili informaciju kada će biti objavljen natječaj, na što nam je iz Ministarstva kulture i medija RH odgovarano, da imamo još malo strpljenja.

I dalje smo troškove izdavanja zvučnih knjiga pokrivali sredstvima od drugih projekata Zaklade, da bi se našli u situaciji od gotovo tri mjeseca rada na izdavanju zvučnih knjiga i utrošenih svih sredstava s kojima Zaklada trenutno raspolaže a natječaj nije bio objavljen.

29.ožujka doznali smo za informaciju:

- da će natječaj biti objavljen tijekom travnja;

- rezultati se mogu očekivati krajem lipnja;

- potpisivanje ugovora u srpnju;

- a ako ostvarite potporu sredstva možete očekivati tek u kolovozu….

Doznavši ove informacije, obratili smo se Ministarstvu kulture i medija RH i tražili  sastanak sa ministricom kulture i medija Ninom Obuljen Koržinek kako bi se riješila situacija u kojoj smo se našli zbog postupaka Ministarstva kulture i medija RH i kako će zbog toga slijepim i slabovidnim osobama biti uskraćena mogućnost posudbe prilagođenih knjiga, jer smo utrošili sva raspoloživa sredstva za rad računajući na sredstva koja će program dobiti putem natječaja….

Odgovora na naše dopise nije bilo, osim što smo od gospodina Poljička dobili samo elektronski odgovor u kojemu se potvrđuje tijek objavljivanja i provedbe natječaja,  suprotno svemu onome što nam je rekao  u siječnju a na što smo ga upozorili….

Zaklada „Čujem, vjerujem, vidim“ mora prestati sa  izdavanjem zvučnih knjiga u daisy formatu i pružanja usluge posudbe zvučnih knjiga slijepim i drugim osobama koje ne mogu koristiti standardni(crni) tisak, budući da smo utrošili sva raspoloživa sredstva s kojima trenutno raspolažemo o čemu smo izvijestili Ministarstvo kulture i medija a nikakav odgovor od Ministarstva kulture nismo primili  za rješavanje situacije u kojoj smo se našli zbog njihovih postupaka!

Može se postaviti i pitanje zašto nismo uložili prigovor na rezultate natječaja, ali kako možete ulagati prigovor na rezultate natječaja kada Vas uopće nema u sudionicima natječaja….

Također razlog je i prošlogodišnje iskustvo sa natječajem „Dostupnost kulturnog sadržaja osobama s invaliditetom, mladima  i djeci s teškoćama u razvoju“, na koji smo se prijavili sa programom  izdavanjem zvučnih knjiga u daisy formatu sa ciljem istovremene dostupnosti 50 knjiga slijepim i drugim osobama koje ne mogu čitati standardni tisak jer  slijepim i drugim osobama koje ne mogu koristiti standardni(crni) tisak novo objavljene knjige na crnom tisku, dostupne su najmanje tek godinu dana od njihovog objavljivanja ali često i puno više što smo željeli promijeniti i omogućiti slijepim i drugim osobama koje ne mogu koristiti standardni(crni) tisak jednak pristup kulturnom sadržaju. No naš program nije prošao jer nije zadovoljio kriterije natječaja.

Na prošlogodišnje rezultate natječaja uložili smo prigovor. No službeni zapisnik tijela koje je razmatralo naš prigovor nikada nismo dobili jer isti ne postoji. Do ove informacije smo došli nakon četiri mjeseca intenzivnog traženja da nam se omogući uvid u taj zapisnik i uvid u obrazloženje ocjena našeg programa koje također ne postoji, temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama. Obratili smo se povjereniku za informiranje Ministarstva kulture, da bi na  prvi zahtjev od istog dobili odgovor, da nam je iz kabineta ministrice odgovoreno što nije bila istina, nego nam je tek na drugi  naš zahtjev dostavljeno rješenje da ne postoji zapisnik i da ne postoji opisno obrazloženje ocjena programa(Prilog 3 rješenje).

O svemu ovome smo upoznali ministricu Ninu Obuljen Koržinek i Ministarstvo kulture i medija ali ništa se nije promijenilo….

I nakon svega sada se nas primorava da se prijavimo na taj natječaj, na kojemu je program izdavanja zvučnih knjiga u daisy formatu za potrebe slijepih i drugih osoba koje ne mogu koristiti standardni(crni) tisak, prošle godine odbijen….

Tijekom proteklih tri mjeseca upozoravali smo državnog tajnika gospodina Ivicu Poljička i voditeljicu odjela za knjigu i nakladništvo, Mihaelu Majcen Marinić te ministricu Ninu Obuljen Koržinek  da je potrebno dopuniti uvjete natječaja(prihvatljivi troškovi) kako bi se  program izdavanja zvučnih knjiga u daisy formatu za potrebe slijepih i drugih osoba koje ne mogu koristiti standardni(crni) tisak  mogao prijaviti na navedeni natječaj.

Od svog prvog dopisa upućenog Ministarstvu kulture i medija 19.siječnja 2021.godine, pai u narednih 14(Prilog 4), predlagali smo i kazivali, ( pri čemu nije riječ o pogodovanju ni o posebnim uvjetima), da se uvjeti natječaja  „Dostupnost kulturnog sadržaja osobama s invaliditetom…“ dopune i usklade sa uvjetima natječaja „Javne potrebe u kulturiRH Potpora izdavanja knjiga“, i to dva uvjeta koja su važna ne samo za program koji prijavljuje Zaklada „Čujem, vjerujem, vidim“ nego i za sve ostale organizacije osoba s invaliditetom koje prijavljuju svoje programe na navedeni natječaj. A ti uvjeti su:

1.Dio sredstava osiguranih putem potpore može se koristiti kao udio u plaći zaposlenika angažiranih na realizaciji programa, u visini od 30% visine plaće;

2. Ostvarena potpora se može koristiti za podmirenje troškova provedbe programa u kalendarskoj godini u kojoj se program provodi.

Bez ovih uvjeta odnosno prihvatljivih troškova nismo u mogućnosti provoditi program izdavanja zvučnih knjiga u daisy formatu za potrebe slijepih i drugih osoba koje ne mogu koristiti standardni(crni) tisak!

Na iznesene prijedloge od strane Ministarstva kulture i medija odgovoreno je počevši od 20.siječnja 2021.godine:

Odgovor 20.siječnja 2021.godine, voditeljica odjela za knjigu i nakladništvo, Mihaela Majcen-Marinić:

„Poštovani gospodine Hrkač,

Zahvaljujemo na Vašem e-mailu i na svim dostavljenim mišljenjima. Uvijek su nam dragocjene povratne informacije korisnika čiji je cilj unaprjeđenje naših programa financijske podrške programima u kulturi.

Svakako ćemo prilikom raspisivanja Javnog poziva za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju u RH u 2021. godini voditi računa o Vašim sugestijama i komentarima. Uvjereni smo da će se naša dugogodišnja uspješna suradnja nastaviti i dalje.

Srdačan pozdrav

Mihaela Majcen Marinić“

Odgovor od 4.ožujka 2021.godine Mihaela Majcen-Marinić:

„Poštovani gospodine Hrkač,

Žao mi je što se nismo razumjeli. Htjela bih Vam samo pojasniti i podsjetiti Vas da sam navela da ćemo nastojati uloviti dinamiku kao i prošle godine, a to nikako ne znači da tekst i proceduru Javnog postupka nećemo sadržajno i propozicijski revidirati i nastojati otkloniti eventualne nedostatke i/ili nedosljednosti koje smo uočili u prošlogodišnjem natječaju.

Obavijesti gospodina Poljička, kao i moje uostalom, nisu imale ni najmanje namjere izigrati i prevariti Vas ili bilo kojeg drugog potencijalnog prijavitelja i korisnika.

Molimo Vas za još malo strpljenja i zahvaljujemo na svim korisnim sugestijama koje ste nam do sada uputili.

Srdačan pozdrav

Mihaela Majcen Marinić“

Odgovor od 1.travnja 2021.godine Ivica Poljičak, državni tajnik:

„Poštovani gospodine Hrkač,

Kao što ste i sami naveli, Javni poziv za dostupnost kulturnih sadržaja osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju je u pripremi i trebao bi biti raspisan u travnju. Prilikom pripreme natječaja vodimo računa o Vašim ranije dostavljenim sugestijama, a provedbu i realizaciju nastojat ćemo odraditi u što kraćem roku prilagođenom zahtjevnosti vrednovanja prijavljenih projekata, prilagođavajući se mogućoj dinamici korištenja proračunskih sredstava u ovim kompliciranim vremenima pandemije i obnove potresom pogođenih krajeva.

U nadi da ćemo ipak u međusobnom razumijevanju i u suradnji sa svim suradnicima i korisnicima sredstava Ministarstva uspjeti realizirati sve planirano na održavanju i revitalizaciji kulture u Hrvatskoj, srdačno Vas pozdravljamo.

S poštovanjem,

dr. sc. Ivica Poljičak“

Unatoč ovdje iznesenom  od strane predstavnika Ministarstva kulture i medija, uvjeti natječaja se nisu promijenili i formalno ne možemo zadovoljiti uvjete natječaja i na isti ne možemo prijaviti naš program izdavanja zvučnih knjiga u daisy formatu, o čemu smo obavijestili Ministarstvo kulture i medija.

Ono što smo ukazivali državnom tajniku Poljičku, dogodilo se. 20.travnja 2021.godine, tri mjeseca kasnije od onoga što nam je prvotno rečeno, objavljen je natječaj „Dostupnost kulturnog sadržaja osobama s invaliditetom, mladima i djeci s teškoćama u razvoju“ sa istovjetnim uvjetima prošlogodišnjeg natječaja, na kojemu naš program  izdavanja zvučnih knjiga u daisy formatu za potrebe slijepih i drugih osoba  koje ne mogu koristiti standardni(crni) tisak  nije prošao jer ne zadovoljava uvjete natječaja….

   21.travnja 2021.godine telefonski nas je nazvao državni tajnik, jer smo obavijestili Ministarstvo kulture i medija da ćemo se u četvrtak 22.travnja 2021.godine obratiti javnosti putem medija, nazvao nas je i rekao da je dobio informaciju od gospođe Majcenda su izmijenjeni uvjeti natječaja.  Ali to nije bilo točno provjerom u uvjete i upute za predlagatelje programa(Prilog 5) točka 3.3 i 4.2;   smo utvrdili da to nije točno. o čemu smo isti dan obavijestili gospodina Poljička ali odgovor nismo dobili.

28.travnja 2021.godine održan je sastanak u Ministarstvu kulture i medija sa državnim tajnikom Ivicom Poljičkom, na kojemu je iznova traženo da se program prijavi na navedeni natječaj iako uvjeti natječaja to onemogućuju te formalno program ne bi zadovoljio uvjete natječaja te bi bio odbačen, na što smo ukazivali predstavnicima Ministarstva kulture i medija proteklih mjeseci u svojim dopisima i tražili usklađivanje uvjeta(prihvatljivih troškova) natječaja sa natječajem „Javne potrebe u kulturi RH, potpora izdavanju knjiga“ iz čega proizlazi da kulturne potrebe osoba s invaliditetom  su drugorazredne jer ne mogu biti istovjetne potrebama osoba bez invaliditeta i teškoća,, prema stavu Ministarstva kulture i medija RH…

Osobitost ovog natječaja je u tome da u njegovoj provedbi mogu sudjelovati isključivo honorarni suradnici.

Na pitanje zašto se ostvarena potpora ne može koristiti kao udio u plaći zaposlenika organizacije civilnog društva ili zapošljavanje osoba s invaliditetom ili drugih na provedbi projekta, odgovorila je tajnica kabineta ministrice kulture A. P. rekavši da se na taj način želi omogućiti umjetnicima, glumcima i dr., da ostvaruju prihod putem honorara….

Postavljam pitanje glumcima i umjetnicima,  zar zaista žele primati honorare na štetu zapošljavanja osoba s invaliditetom?

Zbog ovdje iznesenog: Zaklada „Čujem, vjerujem, vidim“ ne može ispuniti formalne uvjete natječaja a time ni prijaviti program na natječaj;  te smo primorani u skoro vrijeme prestati sa radom na izdavanju zvučnih knjiga u daisy formatu i omogućavanju pristup i korištenje već prilagođene  iterature slijepim i drugim osobama koje ne mogu koristiti standardni(crni) tisak isključivo kao posljedicu postupaka Ministarstva kulture i medija RH, koje su počele  uklanjanjem programa sa natječaja „Javne potpore u kulturi potpora izdavanja knjiga“ i nemogućnosti prijave na natječaj „Dostupnost kulturnog sadržaja osobama s invaliditetom, mladima i djeci s teškoćama u razvoju“!

Ovaj dopis iznova dostavljamo Ministarstvu kulture i medija RH, znajući njihov odgovor, u kojemu će iznijeti podatke što su oni sve napravili i s koliko su sredstava  proteklih godina podržavali programe Zaklade, a na ovdje iznesene činjenice neće odgovarati….

Svjesni smo da ovo naše obraćanje medijima može dovesti do odmazde Ministarstva kulture i medija RH, koja je čini se već na djelu zbog našeg prošlogodišnjeg traženja informacija vezanih za natječaj, ali smo spremni sve podnijeti za zaštitu prava slijepih i slabovidnih osoba, na pravo dostupnosti informacija kao korisnika specijalne knjižnice „Čujem, vjerujem, vidim“!

 Još jednom molim Vas medije da svojim informiranjem javnosti zaštitite pravo slijepih i slabovidnih osoba i njihovu jednakost sa svima ostalim u društvu.

Također iznova molim ministricu Ninu Obuljen Koržinek za rješenje situacije u kojoj smo se našli isključivo zbog postupaka Ministarstva kulture i medija koji dovodi do skorog prestanka rada Zaklade na izdavanju zvučnih knjiga za potrebe slijepih i drugih osoba koje ne mogu koristiti standardni(crni) tisak.

A dok ministrica ne riješi ovu situaciju, kao upravitelj Zaklade „Čujem, vjerujem, vidim“ sam zbog epidemioloških mjera, svakodnevno ću, počevši od5.svibnja,  ispred Ministarstva kulture i medija putem megafona obraćati se ministrici dok ne riješi situaciju u kojoj smo se našli isključivo zbog postupaka Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

S poštovanjem, Mirko Hrkač, upravitelj  Zaklade „Čujem, vjerujem, vidim“

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na mob: 091/6000-618

Prilozi na linku:

1. Zvučna knjiga - fotografija

2. Odbijeni programi - potpora izdavanju knjiga

3. Odobreni programi - potpora izdavanju knjiga

4. Rješenje 10 12 2020

5. Korespondencija Ministarstva kulture RH i Zaklade

6. Uvjeti natječaja s uputama za prijavitelje

https://wetransfer.com/downloads/febb3deb7afcc22aa4c7ba0b586da3f420210504084410/08f9f99f0fbea3591f307f27656e85bf20210504084504/29dedf

Na znanje:

Hrvatski sabor – saborski zastupnici

Predsjednik Republike Hrvatske, Zoran Milanović

ZAKLADA ČUJEM, VJERUJEM, VIDIM,

Ul. Andrije Medulića 16, 10000 ZAGREB; OIB: 93691731093

Kontakt: 091/6000-618 ; 01/5510-092;

Web adresa: www.zakladacvv.hr

Žiro račun otvoren kod: Privredna banka Zagreb; IBAN računa: HR38

23400091110621803; SWIFT CODE: PBZGHR2X

ZAKLADA ČUJEM, VJERUJEM, VIDIM,

Ul. Andrije Medulića 16, 10000 ZAGREB; OIB: 93691731093

Kontakt: 091/6000-618 ; 01/5510-092;

Web adresa: www.zakladacvv.hr

Žiro račun otvoren kod: Privredna banka Zagreb; IBAN računa: HR38

23400091110621803; SWIFT CODE: PBZGHR2X