Zadnji komentari

HOS u Vukovaru

Pin It

Može biti slika sljedećeg: 4 ljudi

21.9.1991 godine, iz zasjede ubijen je ratni načelnik HOS-a Ante Paradžik. 25.9.1991 godine, pogreb Ante Paradžika. 26.9.1991 godine, krenuli smo iz Zagreba u pomoć malobrojnim Hrvatskim braniteljima najistočnijeg Hrvatskog grada, Vukovar. 27.9 prva skupina ulazi, a u narednim danima, još nekoliko skupina i brojno stanje je 58 hosovaca.

Dragovoljaci iz cijele Hrvatske, BiH te francuz Jean Michel Nicolier. Pokušat ću Vam predočiti, opisati te dane, koji su opisani u mojoj knjizi 58 HOS u obrani Vukovara i Bogdanovaca, uz dosta priloga, fotografija, knjiga je 250 stranica, tvrde korice. 

U njoj, kako mi kažu, jedina knjiga napisana na sljedeći način,  koristim dijelove knjige neprijateljskog vojnika, koji je opisao kako su napadali Vukovar, Sajmište. Upravo tamo, gdje smo mi bili. Pišem o recimo Preradovićevoj ulici, bazi HOS-a a stavim i njegov opis, sa naslovom, pogled s druge strane. Imate uvid tako, kako su oni napadali, a kako smo se mi branili. Da se nikad ne zaboravi...

“Napokon sam uspjela upoznati i famozne hosovce. Stigli su još krajem rujna (1991. u Vukovar), no, odmah su otišli na položaje na  Sajmištu gdje je bilo tako žestoko da se nismo usuđivali ići tamo, niti su oni imali vremena dolaziti k nama u štab. Prije nego su i došli  u grad, izazvali su pravu buru. O njima su se pričale bajke: da su prošli specijalnu obuku, da su savršeno opremljeni i naoružani, da slušaju samo Paragu, da će, kad obrane Vukovar, krenuti do Zemuna, da su strojevi za ubijanje, gotovo šehidi (Božji ratnici)… 

Dugo nismo bili svjesni onoga što se s Hrvatskim obrambenim snagama i Paragom događalo u Zagrebu. Kada smo u (hrvatskim) vijestima čuli da ih nazivaju paravojnim formacijama bili smo ogorčeni. 

Naši su hosovci držali najteže položaje u gradu, ginuli danomice, a civili koji su se povlačili u sigurnije dijelove grada pričali su sa divljenjem i zahvalnošću kako je jedan od njihovih zapovjednika svojim ljudima rekao da će osobno ustrijeliti svakoga tko se sa položaja (prema  neprijatelju) povuče, a ne evakuira i posljednjeg civila… Vrijeđali su naše dečke koji su, vojni ili paravojni, u Vukovar došli. Od onih ‘regularnih’ nije bilo ni traga…” 

(Odlomak iz knjige Alenke Mirković, 

Glasom protiv topova, Zagreb)

‘’58’’ HOS u obrani Vukovara i Bogdanovaca     57 str.

Damir Markuš Kutina