Zadnji komentari

Bio san ili java, partija ne spava

Sav u znoju probudih se iz ove noćne more zagazih u novi dan, kad sa radija začuh vijesti Predsjednica, Vlada i Premijer sa ministrima uz predstvanike srba i manjina u posjeti Jasenovcu, Vlada i sabor donijeli zakon o zabrani grba sa bijelim poljem , pozdrava Za Dom Spremni i komemoraciji na Bleiburgu, u izradi je zakon o reviziji događaja iz rata i sukoba devedesetih u regionu, pomislih eto obistinjujue se, nije san...

Add a comment

Opširnije...

Skandinavska uređenost: ‘Do it for Denmark…!’

Zamislimo sad ovakvu Hrvatsku bez čvrstine, stava i dostojanstva i prepunu civilnih, polucivilnih i paracivilnih anacionalnih udruga kako odbija uvođenje eura, postavlja uigrane nacionalne manjine (zapravo samo jednu) u logični okvir etničkih skupina unutar jedne i jedine hrvatske nacionalnosti i prihvaća vlastitu potrebu javnog poticanja rodnosti u ime razvojne i svake druge budućnosti…!? Zamislite, ipak.

Add a comment

Opširnije...

Dr Jareb ipak nije puškoškolac

Image result for akademik pečarić

Znači, ustaše nisu dovoljno okaljale kunu pa bi trebala ostati, a jesu pozdrav ‘Za Dom spremni’. Mislim da Vas ta logika nikamo ne vodi i da kao znanstvenik nepotrebno činite kompromis i ustupak onima kojima smeta i ime hrvatsko?

Add a comment

Opširnije...