Nedostatak državotvornog refleksa i gubitak djela suvereniteta

Vlada na čelu s Plenkovićem, odnosno “malim Sanaderom”, zbog realiziranja zakulisnih ciljeva, prihvatila je Istambulsku konvenciju, kojom na stranu s rodnom ideologijom, Hrvatsku obvezuje na donošenje mjera “kako bi osigurale da se rodno utemeljeno nasilje nad ženama može priznati kao oblik proganjanja“ (čl. 60. st. 1.) te da takva „proganjane“ osobe „ne će biti vraćene ni pod kojim okolnostima u bilo koju zemlju u kojoj bi im mogao biti ugrožen život“ (čl. 61. st. 3.)

Add a comment

Opširnije...

Govori s prosvjeda protiv ratifikacije Istanbulske konvencije

Ja sam Marija Burazer. Znam čitati. I premijer Plenković mi ne treba interpretirati što sam pročitala.  Završila sam farmaciju,  imam posao, sve što jesam ili imam postigla sam zahvaljujući svom radu i potpori moje obitelji. Danas sam ovdje, jer mi je dosta. Dosta mi je da me oni koji primaju plaću od poreza koji ja uplaćujem u državni proračun potcjenjuju i lažu.

Add a comment

Opširnije...

Maske su pale, Plenkoviću treba zahvaliti, pokazao nam je pravo lice HDZ-ove elite; kako ćete na nedjeljnu misu?

Ono što je ključno u ovoj konvenciji, a o čemu se faktički gromoglasno šuti, je obveza konvencije da se dosadašnji običaji, vjera i tradicija, u mjeri u kojoj se oni razlikuju od novih načela i tumačenja ove konvencije, moraju, baš moraju, podčiniti ciljevima te iste konvencije. Konvencija u tom kontekstu doslovno i izrijekom traži: iskorjenjivanje svih "predrasuda, običaja i tradicija" koje se temelje na stereotipnim ulogama žene i muškarca

Add a comment

Opširnije...