Smrt mita o zdravstvenoj zaštiti u SFRJ

Jedna od najvećih laži zločinačke i umjetne tvorevine zvane Jugoslavija vezana je uz osiguranje zdravstvene skrbi i usluga svim njezinim građanima. Prema toj banalnoj i duboko ukorijenjenoj laži, svi stanovnici tadašnje države imali su pravo na besplatno liječenje i to po najvišim međunarodnim zdravstvenim standardima.

Add a comment

Opširnije...

Tršćansko-riječki salon fašističkih čuda

Image result for linić obersnel

Kad grad Rijeka “nema muda”, onda ide “tršćanski salon fašističkih čuda”! Rijeka je već dugo grad kojim vlada “Yugoslavenski komunistički ološ” (YKO), kojeg savršeno predstavljaju dva buhtlasta lokalna moćnika: Slavko Linić i Vojko Obersnel.

Add a comment

Opširnije...

Tomašić von der Leyen: Vaša Europa bježi od svojih korijena i zato je osuđena na propast!

Image result for ruža tomašić

Na trenutke ste me vratili u djetinjstvo! Odrastajući u socijalističkoj Jugoslaviji imala sam prilike čuti neke grandiozne ideje slične Vašima. Bratstvo i jedinstvo, politička integracija, zajednička vojska, veća radnička i ženska prava... Znamo kako je to završilo. Isto će završiti i Vaša vizija zato što građani to ne žele. Da oni to žele, Vi danas ne biste strepili hoćete li imati većinu u ovome domu, naglasila je Tomašić

Add a comment

Opširnije...