Zadnji komentari

Poziv

Pin It

Image result for roman leljak mit o jasenovcu

NA PREDSTAVLJANJE FILMA I KNJIGE

MIT O JASENOVCU

Autora ROMANA LELJAKA, istraživačkog novinara i publicista

KNEŽEVA PALAČA (Multimedijalna dvorana)

Poljana Šime Budinića 3, ZADAR

Utorak, 27.11.2018.g. u 18 sati

Uvodnu riječ će održati Ivana Haberle, 

a knjigu i film će predstaviti sam autor Roman Leljak.

Organizator: Udruga „Žene u Domovinskom ratu-Zadar“

Film“Mit o Jasenovcu“ je nastao kao plod dugogodišnjeg istraživanja autora u vojnom arhivu u Beogradu i drugim arhivima u Srbiji, potom u Banja Luci, te njemačkom arhivu u Berlinu. 

Korišteni su i podaci iz pokrajinskog muzeja Požega, gradskog Muzeja Zagreb, državnog arhiva i mnogih drugih izvora, prikupljeno je oko 30 tisuća dokumenata koji govore o prostoru Jasenovca. 

Autor se posebno bavio problemom Kozare i sudbinom djece sa Kozare, a iz dokumenata je vidljiva činjenica da je većina svih zbjegova sa Kozare i Potkozarja, koji su zbog pojačanih oružanih borbi u ljeto 1942. premješteni na šire područje Jasenovca, odvedeni na Sajmište u Beograd, a mnogi su od tamo poslani dalje na rad u Norvešku ili Njemačku. 

Uspoređujući popis mrtvih s beogradskog Sajmišta i iz Jasenovca našlo se dosta ljudi koje Spomen dom Jasenovac drži kao žrtve logora, a zapravo su bile žrtve beogradskog Sajmišta. 

Logor Jasenovac je bio aktivan  do ‘48. godine. 

Istina o Jasenovcu je potpuno drugačija od one koja se prikazivala do sada.