Zadnji komentari

Svjetski skandal nad skandalima od strane takozvane Hrvatske državne vlasti

Nije ni malo normalno da dio birača, kao što su nacionalne manjine, imaju nevjerojatne privilegije, koje nigdje u svijetu nemaju, tj. pravo na 8 zastupnika u hrvatskome državnom parlamentu, unaprijed osiguranih, bez obzira na broj dobivenih glasova na izborima, ili da oko 3 milijuna Hrvata u iseljeništvu, sa prebivalištem izvan Republike Hrvatske, imaju pravo samo na 3 zastupnika u Hrvatskome (državnome) saboru

Add a comment

Opširnije...

Brisali su se i brišu tragovi Hrvata

Brojni su primjeri kroz povijest kada su se nove vlasti, osvajači ili nove dominantne vjere, obračunavali sa simbolima prijašnjih vlasti, vladara ili vjera. Još za vrijeme egipatskih dinastija nove vlasti (faraoni) znali su prebrisati lica prethodnih vladara ukoliko su zaključili kako su se ogriješili o drevna vjerovanja ili tradicije.

Add a comment

Opširnije...