Zadnji komentari

Za liječenje ilegalnih migranata izdvojili smo preko 2,5 mil. kn, neki bili na naš trošak i kod privatnih liječnika

Pin It

Samo za liječenje ilegalnih migranata iz hrvatskog državnog proračuna je u razdoblju od 2018. do 2022. godine izdvojeno 2.587.871,52 kuna, prema podacima koje smo dobili od Ministarstva zdravstva.

Obzirom na ogromni priljev ilegalnih imigranata u Hrvatsku u 2022. godini, očekuje se da  će ova svota zasigurno znatno narasti. Naime, osobe koje nelegalno i bez dokumenata prelaze hrvatsku granicu izvan graničnih prijelaza od strane hrvatskih institucija dobivaju obilno sve moguće beneficije, pa tako i zdravstvenu skrb. Ako se na svojem ilegalnom putu ozlijede,izgube , dožive prometnu nesreću, nastradaju u planini, šumi, na nepristupačnom terenu, u nabujaloj rijeci, nesebično će im u pomoć priteći hrvatski policajci, te im na usluzi odmah biti hitne medicinske službe. Bit će žurno zbrinuti u najbližoj bolnici, društvenoj ili privatnoj zdravstvenoj ustanovi, sve na teret hrvatskih poreznih obveznika.

Pravilnik o načinu pružanja zdravstvene zaštite ilegalcima

Kako su nam objasnili iz Ministarstva zdravstva, zdravstvena zaštita ilegalnih migranta – osoba koje nezakonito borave u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: osoba) regulirana je Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, br. 80/13., 15/18., 26/21. – u daljnjem tekstu: Zakon). Sukladno Zakonu, osoba ima pravo na hitnu medicinsku pomoć i prijeko potrebno liječenje.

Način pružanja zdravstvene zaštite propisan je Pravilnikom o načinu pružanja zdravstvene zaštite stranaca koji nezakonito borave u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 116/2018.).

Osobi zatečenoj pri nezakonitom prelasku državne granice ili zaticanju u nezakonitom boravku na teritoriju Republike Hrvatske pružit će se, po potrebi, hitna i prijeko potrebna zdravstvena zaštita u najbližoj zdravstvenoj ustanovi i kod zdravstvenih radnika privatne prakse u mreži javne zdravstvene službe.

Tim obiteljske medicine za migrante

Zdravstvena zaštita osoba u Prihvatnim centrima za strance osigurana je na način da tim obiteljske medicine svakodnevno pruža usluge hitne medicinske pomoći, što podrazumijeva pružanje dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji su nužni u otklanjanju neposredne opasnosti po život i zdravlje i neodgodive zdravstvene zaštite na razini primarne zdravstvene zaštite te prijeko potrebne specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

Tijekom prvih pet dana boravka u Prihvatnom centru, osoba mora obaviti obvezni zdravstveni pregled radi utvrđivanja zdravstvenog statusa. Liječnički pregled obuhvaća pregled cijelog tijela i utvrđivanje fizikalnog statusa uz preporuke liječnika za daljnje neodgodive i prijeko potrebne specijalističko-konzilijarne pregled prema medicinskoj indikaciji.

Tko plaća?

Troškove zdravstvene zaštite osobno snosi osoba odmah, a najkasnije prije otpusta s liječenja. Ako navedene troškove nije moguće naplatiti, zdravstvena ustanova i zdravstveni radnik privatne prakse troškove će naplatiti iz državnog proračuna Republike Hrvatske s pozicije ministarstva nadležnog za zdravstvo.

Iznimno, za osobu – dijete bez pratnje, troškovi zdravstvene zašite isplaćuju se iz državnog proračuna.

Uzimajući u obzir da se radi o osobama koje su u Hrvatsku ušle u vrlo teškom zdravstvenom stanju, bez dokumenta i bez sredstva, a u većini slučajeva im se dogodila i nesreća (prometna i dr.), te činjenici da se često radi o djeci bez pratnje, u razdoblju od 2018. do 2022. godine zdravstvena zaštita im je pružena na teritoriju cijele Hrvatske, i to na svim razinama, za što je iz državnog proračuna s pozicije Ministarstva zdravstva isplaćeno 2.587.871,52 kuna zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima, stoji u odgovoru Ministarstva zdravstva.

Izvor: narod.hr