Zadnji komentari

U selu Tuholj u Kladnju 28 ljudi zaklali ii potom spalili u štali

Pin It

Ni selo Tuholj, u kotaru Kladanj, i uopće sela u ovom kotaru, nisu bila pošteđena od četničko-komunističkih tzv. ustanika. Bijesni, što nisu mogli zauzeti Kladanj, na koji su navaljivali, četnici i komunisti počinili su prave pustoši u okolnim selima.

U selu Tuholj zaklali su četnici i komunisti među ostalima i dvadesetdvojicu muslimanskih seljaka iz sela Pauca, koji su se bili sklonili u selo Tuholj, prije napadaja na ovo muslimansko naselje. Kada je hrvatska vojska stigla u ovo selo, našla je na mjestu, gdje je prije stajala štala, vlasništvo Mehmeda Meškovića, 28 mužkih lešina, nagorjelih od plamena. O tom strahovitom nalazu podnio je pukovnik Verić u ime zapovjedništva oružničke postaje Kladanj ovo izvješće Ministarstvu hrvatskog domobranstva:

Muslimani iz sela koje su napadali četnici i komunisti nenaoružani narod sklanjao se u zaštićena mjesta.

“30. prosinca 1941. izvršeno je čišćenje pobunjenika komunista i četnika sa šestom i sedmom satnijom oružničke dobrovoljačke legije i dvadeset oružnika pod zapovjedništvom kotarskog predstojnika g. Avdage H a s i ć a i oružničkog narednika. Kod dolaska u selo Tuholj našli smo u štali Mehmeda M e š k o v i ć a 28 muških lešina, koje su pobunjenici zaklali, a zatim povezane u štali zapalili. Prepoznati su i to:

1. Avdija Harać, star 28 godina,

2. Mehmed Karić, star 36 godina,

3. Hosu Karić, star 27 godina,

4. Osman Karić, star 35 godina,

5. Meniš Halinović, star 25 godina,

6. Arif Halinović, star 30 godina,

7. Mumin Halinović, star 22 godine,

8. Mujo Jusupović, star 28 godina,

9. Halip Jusupović, star 40 godina,

10. Imšir Jusupović, star 34 godina,

11. Sinan Halinović, star 29 godina,

12. Šaćir Ačković, star 60 godina,

13. Ahmed Jusupović, star 38 godina,

14. Mustafa Selimović, star 48 godina,

15. Sufo Selimović, star 36 godina,

16. Rehman Selimović, star 18 godina,

17. Šemso Halinović, star 18 godina,

18. Šeifo Halinović, star 29 godina,

19. Ramo Alilović, star 34 godine,

20. Uzeir Alilović, star 27 godina,

21. Fadil Sećanović, star 21 godinu,

22. Avdo Hotović, star 22 godine, svi iz sela Pauča, kotar Kladanj, te

23. Omer Mujić, star 21 godinu,

24. Osmah Mujić, star 60 godina, — obojica iz sela Tuholja,

25. Mušan Imamović, star 28 godina, iz sela Kamenskog, i

26. Mustafa Zubetkić, star 25 godina, iz Krive Rieke, kotar Kladanj”.

Izvori: Odmetnička zvjerstva i pustošenja u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, Zagreb, 1942.

Uredništvo/komunistickizlocini.net