Zadnji komentari

Jastrebarsko su spalili i ratnu siročad iz prihvatilišta „oslobodili“ kordunaški četnici u partizanskim odorama 1.dio

Pin It

Osnovan ustaški logor za djecu u Jastrebarskom 12.07.1942 - Antifašistički  VJESNIK

U Jastrebarskom je u petak 26. kolovoza 2022. u organizaciji Hrvatskoga žrtvoslovnog društva, Udruge policije branitelja Jastrebarskog i Župe sv. Nikole biskupa održana komemoracija u povodu 80. godišnjice partizansko-četničkoga spaljivanja Jastrebarskoga i odvođenja ratne siročadi iz prihvatilišta.

U nastavku donosimo iscrpan prilog predsjednika HŽD-a Ante Belje u povodu 80. godišnjice zločina koji se dogodio 26. kolovoza 1942.

I. Jastrebarsko – u povodu 80. godišnjice zločina

Podatke o zbivanjima u Jastrebarskom donosimo iz Ljetopisa Srpskog kulturnog društva „Prosvjeta“ (Zagreb, hiljadu devetsto devedeset šeste, svezak I.;  izdavač: Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“ Karlovac, urednici: Drago Kekanović i Čedomir Višnjić; 459 str., tiraža 1000 primjeraka).

Izvještaj Komisije za pregled partijskog članstva karlovačkog okruga

U IZVJEŠTAJU na str. 259 - 282. piše se Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske o radu Komisije za preglede partijskog članstva okruga Karlovac.

1 Ljetopis 1996 Srpsko kulturno drustvo

Dana 7. VII.  1944. počela je komisija, formirana od CK KPH, pregled partijskog članstva na terenu karlovačkog okruga i završila je 21. IV. o.g.

Komisija je ispitala partijsko članstvo u kotarevima: Vojnić, Vrgin Most, Slunj i Plaški, svega 791 člana. Ujedno je ispitala i rad komisije OK KPH (Okružnog komiteta Komunističke partije Hrvatske, nap. A.B.) Karlovac te se suglasila s njezinim postupkom i slaže se s isključenjem 48 bivših članova Partije Plaščanskog odreda, kao i sa isključenjem 21 člana bez komisije. Prema tome od ukupno 1057 članova Partije karlovačkog okruga sa Plaščanskim i Karlovačkim odredom saslušano je 907 članova. Isključeno je 120 članova, dakle 11,3 %. Na kandidatski stepen povraćeno je 56 članova.

(...)

Iz Izvješća navedena su mnoga poglavlja kao: Kažnjeni partijskim ukorom, Kažnjeni partijskom opomenom...

Za našu sadašnju temu vezano uz događanja u Jastrebarskom zanimljivo je poglavlje ISKLJUČENI SU SLJEDEĆI ČLANOVI PARTIJE kao npr:

69. KATIĆ, ILIJA, intelektualac, rođen 1923. u selu Blata, kotar Ogulin. Neoženjen, posjeduje 3 rali zemlje. Komesar bataljona. Član Partije od 10. X. 1943., partizan od 19. VIII 1943.

Razlozi:  Za vrijeme Jugoslavije bio član četničke organizacije i u kapitulaciji Jugoslavije trebao je prišiti čin četničkog potporučnika, te je u naše redove ubačen sa strane neprijatelja. Spremao je rasulo jedinica u Odredu i pobjegao zajedno sa Jabučarom i Šumonjom.

115. KOSANOVIĆ, STEVAN (JABUČAR), učitelj poljoprivrede, rođen 1919. u Plaškom, kotar Ogulin. Zamjenik komesara Grupe odreda.

Razlozi: pobjegao 26. V 1944. sa Đurom Šušnjarom i Bastom k Švabama i ustašama u Josipdol. Glavni organizator i podstrekač odlaska ljudi iz Plaščanskog odreda k neprijatelju.

117. BASTA, MILAN, šuster, rođen 1913. Član Partije od XI 1941. (ovaj Milan Basta, šuster, rođen je  1913., pa se ne odnosi na Milana Bastu – 'beliburškog'  koji je rođen 1. ožujka 1921., nap. A.B.)

Pobjegao zajedno sa Jabučarom i Đuđom s kojima je zajedno poveo oko 100 ljudi iz Plaščanskog odreda k neprijatelju.

Kažnjeni partijskom opomenom

U karlovačkom okrugu Partija je brojčano prilično dobro stajala. Na približno oko 206.000 stanovnika bilo je 1057 članova Partije (0,5 %). No sastav organizacije bio je, kako su činjenice pokazale, dosta nezdrav.

Politika kadrova Okružnog komiteta bila je slaba i nije se provjeravalo kadrove na djelu. Tako na pr. primalo se u partiju ljude koji nisu imali uslova i izdizalo se na odgovorne funkcije osobe koje nisu od jednog dana postale neprijatelji Partije, već su kao takve ušle u partiju ili su u najmanju ruku takovi postali odmah po dolasku u partiju. Ta nebudnost Okružnog komiteta je i dovela do toga da su uzdignuti na rukovodeća mjesta kao:

1. VUJČIĆ MILICA, za člana biroa Okružnog komiteta, predsjednica  AFŽ-Karlovac, člana Glavnog odbora AFŽ Hrvatske i vijećnika ZAVNOHA.

2. KARAN DRAGICA, za člana Glavnog odbora AFŽ-a Hrvatske, člana Centralnog odbora AFŽ-a Jugoslavije, člana Okr. AFŽ Karlovac i člana KK Vojnić.

3. VIDOVIĆ NIKOLA, člana KK Vrginmost, obavještajnog oficira Kom. područja.

4. KOZLINA MOMČILO, člana OK (Okružnog komiteta, op. A.B.) SKOJ-a i sekretar part. ćelije OK SKOJ-a

5. MARTINOVIĆ LJUBOMIR, člana OK SKOJ-a i člana Agit-propa OK KPH Karlovac.

6. MASLIĆ MILJKAN, za rukovodioca srednjeg part. kursa pri OK Karlovac i predavača komesarskih kurseva pri štabu VIII divizije.

7. ŽEGARAC ILIJA, član Agit-propa OK i sekretara ćelije Agit-propa OK te predavača na srednjim partijskim kursevima.

8. EREMIĆ JOCO, za sekretara ćelije Komande područja i komandanta Kom. područja.

9. BLAGOJEVIĆ STANKA, za člana plenuma Okr. HOO-a.

10. NAPIJALO MILIĆ, za člana Agit-propa OK Karlovac.

11. KOSANOVIĆ STEVAN, za zamjenika komesara Grupe odreda.

12. ŠUMONJA ĐURO, za komandanta Plaščanskog odreda.

13. BASTA MILAN za komesara Plaščanskog odreda (rođen 1913., a ne Basta Milan – 'Beliburški' rođen 1921., nap. A.B.).

14. MOMČILOVIĆ MILAN, za informativnog oficira Plaščanskog odreda.

Svi navedeni bili su četnički i direktno neprijateljski elementi. Zbog te nebudnosti komisija je konstatirala da Okružni komitet snosi dobar dio krivice da su ti neprijateljski elementi uspjeli da se u partiji organizirano povežu, vrše sabotaže, izdaju, pripremaju ubojstva istaknutih funkcionera Partije i rovare u našoj vojsci što je došlo do izražaja u rasulu Plaščanskog odreda noću od 15/16. svibnja o.g. (1944., nap.A.B.) pod vodstvom bivšeg komandanta Plaščanskog odreda Đure Šumonje, komesara odreda Milana Baste i pomoćnika komesara Grupe odreda Steve Kosanovića (Jabučara).

Imajući sve to u vidu, komisija je zbog te nebudnosti i nepravilnog izdizanja kadrova zaključila da se OK KPH Karlovac kazne ukorom i to članovi OK (Okružnog komiteta, nap. A. B.):

ZLATIĆ SAVO, VUJIČIĆ ANKA, LIVADA DUŠAN, RAKAR ANICA, KOŠARIĆ MILUTIN, RKMAN DUŠAN, FURDEK JANKO, MATIČIĆ PERO, ILIĆ MILKA I MILIĆ DEANOVIĆ.

Komisija se posebno pozabavila pitanjem isključenja VUJIČIĆ MILICE, člana biroa OK KPH Karlovac, pretsjednice Okr. AFŽ-a (Antifašistički front žena, nap. A. B.) Hrvatske, vršila je obavještajnu službu u korist četničko-špijunske grupe Veljka Koraća i Joce Eremića. Stajala je s njima u tijesnoj vezi i izdavala im zaključke biroa OK, te ih pravovremeno upozoravala na opasnost hapšenja, tako da su na temelju njene obavijesti uspjeli da pobjegnu Joco Eremić i Mile Cvijanović.

Kao član OK znala je već dulje vremena za rad čitave izdajničke grupe, no to nije nikada iznijela na sastanku biroa, niti je kome iz OK o tome govorila.

Ista je suđena od Višeg vojnog suda radi veleizdaje na kaznu prinudnog rada u trajanju od 3 godine i 4 godine gubitka građanskih i političkih prava.

Prilikom pregleda partijskog članstva okruga Karlovac, naišla je ova komisija kod čitavog partijskog članstva na negodovanje zbog preblage kazne.

Ona je isključena iz partije, no komisija je ispitala istražni materijal i po informacijama partijskog članstva utvrđeno je, da je imala od strane neprijatelja zadatak, da špijunira i izdaje partijske tajne i da se u tom obilno koristi svojim položajem kao član biroa Okružnog komiteta.

Na temelju svega toga komisija je došla do zaključka da je Milica Vujičić za tako veliki zločin i sramotu nanesenu našoj slavnoj Partiji, preblago kažnjena samo isključenjem i zaključila da se kazni smrću.* (*U originalnom izvještaju posljednju rečenicu, koja se odnosi na Milicu Vujičić, nepoznati redaktor je pokušao ukloniti pažljivim precrtavanjem.)

1. VUJČIĆ MILICA, za člana biroa Okružnog komiteta, predsjednica  AFŽ-Karlovac, člana Glavnog odbora AFŽ Hrvatske i vijećnika ZAVNOHA.

2. KARAN DRAGICA, za člana Glavnog odbora AFŽ-a Hrvatske, člana Centralnog odbora AFŽ-a Jugoslavije, člana Okr. AFŽ Karlovac i člana KK Vojnić.

3. VIDOVIĆ NIKOLA, člana KK Vrginmost, obavještajnog oficira Kom. područja.

4. KOZLINA MOMČILO, člana OK (Okružnog komiteta, op. A.B.) SKOJ-a i sekretar part. ćelije OK SKOJ-a

5. MARTINOVIĆ LJUBOMIR, člana OK SKOJ-a i člana Agit-propa OK KPH Karlovac.

6. MASLIĆ MILJKAN, za rukovodioca srednjeg part. kursa pri OK Karlovac i predavača komesarskih kurseva pri štabu VIII divizije.

7. ŽEGARAC ILIJA, član Agit-propa OK i sekretara ćelije Agit-propa OK te predavača na srednjim partijskim kursevima.

8. EREMIĆ JOCO, za sekretara ćelije Komande područja i komandanta Kom. područja.

9. BLAGOJEVIĆ STANKA, za člana plenuma Okr. HOO-a.

10. NAPIJALO MILIĆ, za člana Agit-propa OK Karlovac.

11. KOSANOVIĆ STEVAN, za zamjenika komesara Grupe odreda.

12. ŠUMONJA ĐURO, za komandanta Plaščanskog odreda.

13. BASTA MILAN za komesara Plaščanskog odreda (rođen 1913., a ne Basta Milan – 'Beliburški' rođen 1921., nap. A.B.).

14. MOMČILOVIĆ MILAN, za informativnog oficira Plaščanskog odreda.

Svi navedeni bili su četnički i direktno neprijateljski elementi. Zbog te nebudnosti komisija je konstatirala da Okružni komitet snosi dobar dio krivice da su ti neprijateljski elementi uspjeli da se u partiji organizirano povežu, vrše sabotaže, izdaju, pripremaju ubojstva istaknutih funkcionera Partije i rovare u našoj vojsci što je došlo do izražaja u rasulu Plaščanskog odreda noću od 15/16. svibnja o.g. (1944., nap.A.B.) pod vodstvom bivšeg komandanta Plaščanskog odreda Đure Šumonje, komesara odreda Milana Baste i pomoćnika komesara Grupe odreda Steve Kosanovića (Jabučara).

Imajući sve to u vidu, komisija je zbog te nebudnosti i nepravilnog izdizanja kadrova zaključila da se OK KPH Karlovac kazne ukorom i to članovi OK (Okružnog komiteta, nap. A. B.):

ZLATIĆ SAVO, VUJIČIĆ ANKA, LIVADA DUŠAN, RAKAR ANICA, KOŠARIĆ MILUTIN, RKMAN DUŠAN, FURDEK JANKO, MATIČIĆ PERO, ILIĆ MILKA I MILIĆ DEANOVIĆ.

Komisija se posebno pozabavila pitanjem isključenja VUJIČIĆ MILICE, člana biroa OK KPH Karlovac, pretsjednice Okr. AFŽ-a (Antifašistički front žena, nap. A. B.) Hrvatske, vršila je obavještajnu službu u korist četničko-špijunske grupe Veljka Koraća i Joce Eremića. Stajala je s njima u tijesnoj vezi i izdavala im zaključke biroa OK, te ih pravovremeno upozoravala na opasnost hapšenja, tako da su na temelju njene obavijesti uspjeli da pobjegnu Joco Eremić i Mile Cvijanović.

Kao član OK znala je već dulje vremena za rad čitave izdajničke grupe, no to nije nikada iznijela na sastanku biroa, niti je kome iz OK o tome govorila.

Ista je suđena od Višeg vojnog suda radi veleizdaje na kaznu prinudnog rada u trajanju od 3 godine i 4 godine gubitka građanskih i političkih prava.

Prilikom pregleda partijskog članstva okruga Karlovac, naišla je ova komisija kod čitavog partijskog članstva na negodovanje zbog preblage kazne.

Ona je isključena iz partije, no komisija je ispitala istražni materijal i po informacijama partijskog članstva utvrđeno je, da je imala od strane neprijatelja zadatak, da špijunira i izdaje partijske tajne i da se u tom obilno koristi svojim položajem kao član biroa Okružnog komiteta.

Na temelju svega toga komisija je došla do zaključka da je Milica Vujičić za tako veliki zločin i sramotu nanesenu našoj slavnoj Partiji, preblago kažnjena samo isključenjem i zaključila da se kazni smrću.* (*U originalnom izvještaju posljednju rečenicu, koja se odnosi na Milicu Vujičić, nepoznati redaktor je pokušao ukloniti pažljivim precrtavanjem.)

2 Izdajice polozite oruzje

Fotografija knjižice  Andrije Hebranga „Izdajice položite oružje“

Konstatacije:

Većina partijskog članstva slabo je izgrađena i primijećeno je potpuno neznanje najosnovnijih stvari, koje bi svakome partijcu morale biti poznate. U Partiju su primljeni mnogi, koji bi više odgovarali za simpatizere (što i jesu), nego li da budu članovi Partije, jer svojim neznanjem više koče nego koriste radu. Tako na pr. ima članova općinskog komiteta i sekretara ćelija, da uopće ne znaju, koji je najviši partijski forum u Hrvatskoj, tko je sekretar CK KPH i slično. Takvih slučajeva ima kod funkcionera, a kamoli kod članova partije, koji u velikoj mjeri ne znaju tko je predsjednik ZAVNOH-a, što je ZAVNOH i drugo.

Osjeća se velika potreba nižih i srednjih partijskih kurseva i nužno bi bilo, da se ponovno pristupi tome, jer prosvjetni sastanci ćelija ne daju onu širinu znanja, koje je potrebno svakom članu Partije. U ćelijama se uglavnom prerađuju, bolje reći čitaju, članci iz „Naprijed“ i nešto o ZAVNOH-u i AVNOJ-u i Nacionalnom komitetu.

Velika se greška pravila kod primanja članova u Partiju. Nije se vodilo računa o tome tko može biti član Partije. Primani su jučerašnji policajci, žandari, domobrani, ustaše, bivše režimlije i slični, koji su, ukoliko bi već odgovarali za člana partije, trebali proći dulju kandidaturu i učiniti značajnija djela, da mogu biti članom Partije. (...)

Dok se na jednom mjestu sektašilo prema omladini, dotle se na drugom mjestu, u izvjesno vrijeme, uzimalo u Partiju sve SKOJ-evce, tako da ima dosta primjera, gdje su SKOJ-evci i SKOJ-evke od 15 godina već bili članovi Partije.

Upadljiva je pojava familijarnih ćelija. Ima mnogo slučajeva, gdje su u jednoj ćeliji otac i sin, muž i žena. (…) Komisija je skrenula pažnju organizacijama, da to stanje promjene.

(...)

Kod grešaka pojedinih drugova mnoge naše organizacije i rukovodioci nisu imali mjerila kod određivanja kazni i kazne nisu stepenovane, pa tako ima mnogo slučajeva gdje su drugovi za neznatne greške bili kažnjavani ukorom, čak i isključenjem tako da je komisija ispitivanjem pojedinih kazni smatrala za potrebno da negdje ublaži ili skine kaznu. Bilo je opet i suprotnih slučajeva, gdje je trebala stroga kazna i nije se sprovela, već se preko nje prešlo.

Isključenjem četnički nastrojenih iz Partije, pročišćena je partijska organizacija od neprijateljskih elemenata.

Niži partijski kadar nije neprijateljski nastrojen i ne može se reći da je čitava partijska organizacija nezdrava. Opća je pojava sirovost, tj. slaba partijska izgradnja. Čistka koja je sprovedena imat će dobrih rezultata i za relativno kratko vrijeme, uz pravilnu raspodjelu i kontrolu kadrova oživit će partijski rad i donijeti pozitivne rezultate.

Smrt fašizmu – Sloboda narodu !

22. IX 1944.

Članovi komisije: Konspirator, v.r ** (**Dragutin Saili), Livada Dušan, v.r, Grković Rade, v.r.

Toliko o Izvješću partijske komisije.

Ante Beljo, predsjednik hrvatskog žrtvoslovnog društva/hkv.hr