Zadnji komentari

Đuro Mikašek: Ja sam na slici, s dekom preko ramena ...

„Kad god poželim nakratko zaboraviti agoniju Križnog puta, naiđem na neki prilog o Bleiburgu te vidim fotografiju s putokazom ‘Volkermarkt’, koji sam pamtio, i ugledam na fotografiji sebe s dekom preko ramena, ustaškom kapom i slovom „U“ na njoj. Upravo nevjerojatno, a ipak istinito!“

Add a comment

Opširnije...