Zadnji komentari

Politika i kultovi

Općenito riječ “kult” ima negativno značenje i obilježava grupu ljudi, okupljenih oko novih radikalnih religioznih, spiritualnih, društvenih, političkih ili ekonomskih pogleda, koji odstupaju od ustaljenih društvenih, moralnih i razvojnih civilizacijskih spoznaja i normi. Grupa vjeruje i slijedi predvodnika ili vođu, jer ih privlači koristeći se metodama manipulacija uma.

Add a comment

Opširnije...