Zadnji komentari

Knjiga akademika Josipa Pečarića „Novak Srzić vs. Stanković“

Pin It

Akademik Josip Pečarić o pozdravu Za dom spremni i kome on točno toliko  smeta – narod.hr

Nova knjiga akademika Josipa Pečarića „Novak Srzić vs. Stanković“ dana je na našem portalu:

LINK

U Uvodu akademik Pečarić piše:

Uvijek me šokira kada čujem za nehuman odnos kolege prema kolegi. Osobno sam i nekoliko knjiga napisao za jedan takav slučaj na Zagrebačkom sveučilištu na kome je nedavno za profesora emeritusa izabran njihov bivši rektor Damir Boras iako su bili upoznati sa činjenicom da je njegov mentor prof. dr. sc. Miroslav Tuđman koji mu je omogućio da u 48. godini života doktorira predložen za to zvanje 2017. dok je Boras bio rektor i nije izabran do 2021. dok je rektor još uvijek bio Boras.

U Prilogu dajem slučaj sa HRT – možda još odvratniji - koji je ovih dana ispričala o Aleksandru Stankoviću njegova bivša kolegica legendarna Hloverka Novak Srzić. Naime nakon što je oboljela od raka “likvidirao” na kolegiju u stilu zaboli me…

Kako se u tekstu ne spominju 'problemi' koje je ona imala na HTV-u 2009. u prvom dijelu knjige dajem tri otvorena pisma koje smo poslali HRT-u te godine. U drugom dijelu knjige dajem nekoliko tekstova u svezi s otkazom koji je dobila Hloverka Novak Srzić o kome se govori u tom prilogu. Na kraju najveći treći dio knjige su tekstovi iz mojih knjiga u kojima se spominje čovjek koji kolegicu koja ima rak nakon što je oboljela od raka “likvidirao” na kolegiju u stilu zaboli me!