Zašto su Novosti problem?

Pin It

Davno je postalo jasno da Novosti ne izgledaju kao glasilo nacionalne manjine. Kako ono zapravo treba izgledati, zorno pokazuje La voce del Popolo – talijanski list iz Istre i Rijeke.

Ovaj dugovječni list osnovan je davne 1889. godine. No, u kontinuitetu izlazi od 1944.

La Voce del popolo - EDIT - La casa editrice degli Italiani di Croazia e  Slovenia

Kojim sadržajima se bavi talijanska manjina?

Osim dnevnopolitičkih tema, La voce se bavi sadržajima važnima za cjelokupnu talijansku zajednicu. Ona se jednako posvećuje pitanjima svih svojih članova, počevši od najmlađih. Njegujući talijanski jezik, kulturu i tradiciju, djeluju i kroz suradnju s lokalnim zajednicama u Istri i izvan nje. 

Izdavač Edit Rijeka osim dnevnika La voce izdaje i dječji list Arcobaleno, književni časopis La battana, časopis Panorama, a bavi se i izdavačkim sektorom odnosno uređivanjem knjiga. Na taj način promiče među ostalim i priručnike za talijanske škole u Hrvatskoj. To čini i za studijske smjerove.

Njihova knjižarska djelatnost, osim školskih priručnika, promiče i izdavanje knjiga talijanskih autora u Hrvatskoj. Kako navode, potiču i “književno i općenito kulturno stvaralaštvo talijanske nacionalne manjine u Istri i Kvarneru”.

Talijanska zajednica posebno je posvećena njegovanju i očuvanju svoje kulture i jezika, kao i materijalnoj pomoći talijanskih odgojno-obrazovnih ustanova u Hrvatskoj.

Turbulentna povijest glasila

Prema podacima koje navodi Istrapedia, La Voce del popolo je dnevni list na talijanskom jeziku. U vlasništvu je Talijanske unije, a tiska se i izlazi u Rijeci.

Kroz godine i desetljeća, mijenjala se dinamika izlaska ove manjinske tiskovine. Dinamika se mijenjala i u vidu broja stranica, ali i kroz veličinu formata. List je najprije je izlazio kao trotjednik na dvije stranice, a potom na četiri.

Od lipnja 1945. postaje dnevnim listom na dvije stranice velikoga formata. Od listopada iste godine glasilo izlazi na četiri stranice. U 1947. godini dostiže nakladu od 15 tisuća primjeraka. U prosincu 1947. glasilu La voce pridružen je pulski dnevnik Il Nostro Giornale.

U tekstu se navodi da je La voce imao “vodeću ulogu promicatelja glavnih inicijativa Talijanske unije, pratio mnogobrojne okrugle stolove, poglavito onaj iz 1963. o općinskim statutima, dvojezičnosti i pravima talijanske nacionalne skupine”.

Krajem ’60-ih godina list je organizirao 13 susreta s čitateljima. Tijekom ’70. i ’80. godina list je prolazio kroz krize. U vremenu osamostaljenja Hrvatske i Slovenije, nakladnik uvodi novost. Riječ je o zajedničkoj prodaji s tršćanskim dnevnikom Il Piccolo.

“Nakon što je hrvatska Vlada 2001. predala Edit (nakladnik, op.n.) u vlasništvo Talijanskoj uniji, stanje se u dnevniku donekle normaliziralo”, ističe se u povijesnom pregledu dnevnika La voce.

Odgovorni urednici glasila La voce

Odgovorni su urednici bili Erio Franchi, Dino Faragona, Emma Derossi, Elio Dessardo i Luciano Michelazzi. Nakon spajanja s Editom, ravnatelj te izdavačke kuće postao je i glavnim urednikom novina.

Tadašnji su odgovorni urednici bili: Giacomo Raunich, Valerio Zappia, Paolo Lettis, Mario Bonita, Ezio Mestrovich, Rodolfo Segnan i Mario Simonovich. Potom su uredničku dužnost obavljali R. Segnan, Fabio Sfiligoi, Irene Mestrovich, Ivo Vidotto, Errol Superina i Roberto Palisca. Od 2020. glavna urednica je Christiana Babić, a od ljeta 2023. Ivo Vidotto.

Uredništvo lista, uprava i tiskara nalaze se u Rijeci.

Na adresu glavnog urednika glasila La voce poslali smo upit o koncepciji i temama te doprinosu lokalnoj sredini, ali i financiranju ovog lista. Odgovore ćemo objaviti po primitku.

narod.hr