U travnju istječe mandat glavnom državnom odvjetniku Dinku Cvitanu. O tome hoće li ostati na toj poziciji odlučuje Hrvatski sabor. No, u Saboru se još uvijek nije očitovao o izvješćima o njegovom radu – iz posljednje tri godine- 2015., 2016. i 2017.

Image result for slovenija dragovoljac.com

Slovenska pomama za 'izlaskom na otvoreno more' ima patološke osobine

Hrvatska bi javnost treba budno paziti kako će se postavljati naša vlada u sporu sa slovenskom vladom oko Savudrijske vale, koji je ne samo gospodarske naravi nego ima i simbolično značenje jer ako Hrvatska tu bitku izgubi, izgubit će i granične prijepore sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom

Internet je još od samog svog začetka bolna točka svim diktatorima, vlastodršcima i cenzorima u cijelom svijetu. To je komunikacija koju je nemoguće kontrolirati i zaustaviti, jer onaj čas kada stisnete 'pošalji' vaše je mišljenje već vani i dostupno svima da ga pročitaju.  Sve ono što se pokušava pomesti pod tepih, sve kradje, utaje, malverzacije i laži, sve to postaje dostupno isti čas kada netko odluči raskrinkati one koji se time bave.

Iako će možda nekim zvuči paradoksalno, ali većina nedaća i problema s kojima se danas suočavaju Hrvati u BiH imala je, nakon 2000. godine, prešutni blagoslov vlasti u RH.

Related image

Društvene mreže su nov internetski komunikacijski kanal. Kao takve, napose ako su besplatne predstavljaju ozbiljnu konkurenciju mnogim izvorima moći, prije svega medijske. Prije svega televiziji, zatim tiskanim medijima, ali i internetskim dijelovima klasičnih medija. O tome svjedoči pad proizvodnje i prodaje tiskanih medija, ali i ulazak klasičnih medija na društvene mreže

Related image

No, ničim se ne može opravdati  činjenica da se temi Domovinskog rata i stvaranju samostalne Hrvatske osigurava neprimjereno mala satnica, posebice ako se usporedi sa satnicom drugih povijesnih tema. Za usporedbu tema o stvaranju Kraljevine Jugoslavije obrađuje se čak sedam nastavnih sati, dok se o stvaranju Hrvatske i oslobađanju od velikosrpske okupacije uči mizerna – tri sata. Za Vukovar, pak, ima svega desetak minuta

A Bruselj? Tamo ništa ne znači obećanje Andreja Plenkovića da će Jean-Claudeu, „koji se voli šaliti“, još jednom potanko izložiti kako Hrvatska gleda na svoj granični prijepor sa Slovenijom. U Bruselju se predsjednik Vlade Republike Hrvatske samo ne treba dati međunarodnopravno štipati za stražnjicu. Sve ostalo riješit će se samo od sebe

Hrvatski političari, na čelu s premijerom Plenkovićem, kojeg možemo usporediti s Antom Trumbićem, danas redovno idu u Bruxelles kao guske u maglu. Zbog guste političke magle hrvatski političari ne vide ili ne žele vidjeti opasnost koja Hrvatskoj prijedi od dolazeće Ujedinje Europske Države.

Image result for mudžahedini bosna

Pozivi pojedinih bošnjačkih političara, poput onih iz skupine t. zv. Građanskog saveza, da se bošnjačka strana naoruža i spremi za rat nisu samo na granici političkoga izgreda. Naime, takvim pozivima bošnjačka strana nastoji podizati tenzije unutar vlastitoga muslimanskog korpusa, a s druge strane utjerati strah Hrvatima, koji se pokušavaju izboriti da im političke predstavnike ne biraju Bošnjaci, nego vlastiti narod

Zbog političke korektnosti taj koncept se može zlorabiti kako bi se razračunavalo s neistomišljenicima, a problem je i moguće korištenje u svrhu cenzure. Ne trebaju nam nikakvi novi zakoni već je postojeće kazneno zakonodavstvo dostatno da spriječi pojave koje vi nazivate govorom mržnje

Login Form