Zašto EU, UN i NATO ne naoružavaju lijevu obalu Drine?!

Pin It

Protiv Rusije, čak uz njene granice postavlja UN, EU i NATO oružano okruženje! To je baza za obnovu Hladnog rata u Europi, kojeg je zaustavio Gorbačov...Zašto EU,UN i NATO ne naoružaju lijevu obalu Drine protiv ratnonohuškačke Srbije?

Opće je poznato da su kroz povijest sve države Europe, bez iznimke, uključujući i Rusiju vodile međusobne lokalne ratove jedna protiv druge.

Prva skupina država izražena s približnom točnošću, koje su vodile ratove protiv drugih država u Europi bile su: Francuzka (napose Napoleon), Nijemačka (napose Hitler, ali i prije njega) i Italija. Nisu bez grijeha ni Britanci i davni preteče Mađara – Huni i par stoljeća kasije Karolinzi?“...

Druga skupina država, koja je vodila oko 500-godišnji rat protiv europslkih država bili u udruženi („silom i milom!“) Srbi i Turci. Srbi i Turci – Osmanlije su bili strašna opasnost za Europu!

Sjetimo se obrane Europe u Sigetu (Nikola Šubić Zrinski): Srbsko - Tursku vojnu silu protiv Europe vodi poturčeni Srbim Mehmed Paša Sokolović.

Slično je i protiv obrane Bihaća, Siska i dugih hrvatskih gradova i krajeva, koje napada i osvaja za Tursku - Srbin Nikola, poturčen pod imenom Hasan paša Predojević.

Samo u periodu od 1543. do 1612. godine, kako povijest navodi Srbi su Osmanlijskom Carstvu dali 13 velikih vezira, sedam njihovih zamjenika, 23 vezira, osam admirala (kapudin-paša), brojne guvernere provincija i s bezbroj velikih defterdara (šefova financija) i najviših administrativnih službenika.

Nismo daleko od istine, ako tvrdimo da je (od Turaka poražena na Kosovu 1389. i postupno pomilovana Srbija) predvodila sve turske okupacijske ratove, ne samo protiv susjedne Hrvatske i Mađarske, nego protiv svih država Srednje i Zapadne Europe.

Hasan-paša Predojević rođen je kao Nikola Predojević, pravoslavni Srbin porjeklom iz Bileće u Hercegovini.

Gazi Hasan-paša Predojević je bio peti Srbin - beglerbeg Bosne i to od 1591.-1593. godine. Spada u najslavnije osmanske vojskovođe 16. vijeka, dok je poznat u Bosanskoj povijesti napose kao osvajač hrvatskog grada Bihaća.

Poturčeni Srbin Safvet-beg Bašagić za Predojevića kaže da je svestrano zaslužan i posebice da je bio veliki i neustrašiv junak. Po njegovim podhvatima i osvajanjima dobio je počastni naziv gazi-junak.

Uz mač, strijelu i na sve moguće srbske patente mučenja i ubijanja protivnika sudjelovala je Svetosavska SPC sekta, koju je 1219. izdvojio iz Kristove crkve Rastko Nemanjić, odmetnik iz Kristove Crkve i samo-proglašeni Sveti Sava.

Tako, primjerice pećki patrijarh Svetosavske SPC sekte Makarije proglašava 1557. srbskim, ujedno i turskim Jadranom do Trsta, od Trsta preko Budima na Temišvar i dalje preko Videma i Soluna do Istanbula.

Srbija je takova bila u stoljetnim osvajanjima Europe kao turski saveznički vazal i Srbija je takova ostala nakon što je Berlinskim mirom postala samostalna kneževina pa samoproglašena kraljevina.

Spomenimo samo Balkanske ratove sa Srbijom kao glavnim akterom, Sarajevski atentat 28. lipnja 1914. kojim je Srbija izazvala Prvi svjetski rat i na kraju rata bila nagrađena državom SHS, koju 1929. proglašava srbski diktator kralj Aleksandar Kraljevinom Jugoslavijom.

Iako, svestrano promaknuta kroz Zapadne saveznike Englesku i Francusku, Srbija se kroz kralja Aleksandra, nazvanog Hitler Drugi i ministra vanjskih poslova Dr. Milana Stojadinovića veže savezom za osovinu Berlin – Rim – za Hitlera i Mussolinija.

U toj ulozi tijekom Drugog svjetskog rata Srbija sudjeluje kroz Nedića s Hitlerom i prva u Europi je poubijala sve Židove, a kroz Dražu Mihailovića sudjeluje Srbija s talijanskim fašistima i sprovodi planski genocid na Hrvatima (Moljević-Mihailovićev plan od 1941), uz milost, da će poštediti živote samo za 200.000 Hrvata, koje će denacionalizirati u Srbe.

Sbija je uvijek vodila politiku dvostoličarstva. Tako u Drugom svjetskom ratu Beograd je u savezu s Londonom (Nedić) i istovremeno preko velelezločinca Tita s komunističko-staljinističkom Moskvom.

Tako je Srbija iza Drugog svjetskog rata opet nagrađena od naivne ili od pokvarene Europe. Srbija kao takova postaje gospodar komunističke Jugoslavije... Srbija progoni u Njemačku i ubija oko 600.000 Podunavskih Nijemaca, Srbija progoni oko 350.000 muslimana raznih nacionalnosti u Tursku, a preostalima daje naziv „Neopredijeljeni“, čisti Vojvodinu od dijela Mađara i Hrvata i naseljava sa Srbima i Crnogorcima.

Povijestno sa zaboravlja, ne samo da je Srbija prva u Europi poubijala sve Židove, nego se također prešućuje da je Srbija s Titom i Rankovićem prognala desetke tisuća Židova pretežno iz Hrvatske u novoosnovanu državz Izrael. Te prognane Židova kvazipovjesničar i proglašeni doktor bez mature Ivo Goldstein ubraja u Žrtve Jasenovca.

Srbija se nije nikada odrekla svoga povijestnog ponašanja okupacije i genocida prema susjedima, napose prema Hrvatima, niti je to učinila, nego suprotno povećala je: Tito-Rankovićeva Jugoslavija, postupno Miloševićeva Srbija i sada obnovljena četničko-fašistička Srbija s Aleksandrom Vućićem, Tomislavom Nikoloćem, Šešeljom i ostalom fašističko-četničkom bandom u Beogradu.

Od cara Dušana i Makarija preko raznih planova Dositeja, Karadžića, od tzv. Načertanija, „Srbija do zadnjeg srbskog groba“... i Moljević-Mihailovićevog genocidnog proglasa i SANU-memorandumi I (1976) i nedavno SANU- Memorandum II (2012?) Srbija ostaje u svome suludom projektu za stvaranje Velike Srbije. U prvoj fazi je to po granici: Karlobag – Karlovac – Virovitica, a nadalje „do zadnjeg srbskog groba.“

U Trstu već dulje vremene postoji hram Svetosavske SPC-sekte za blagoslov Velike Srbije. Opće je poznato da Sveosavska SPC-sekta gospodari iz Zagreba sa Slovenijom i „vascelom Italijom“.

Ovo o Srbiji, kao najopasnijoj državi u Europi za stvaranje i vođenje ratova nije iznešeno kao kritika radi kritike niti kao pohvala radi pohvale, nego kao podsjetnik zaboravljivim političaima Europe i Hrvatske na Srbiju, kao najpodlijeg i najkrvoločnijeg izazivača i predvodnika malne svih ratova u povijeti Europe.

Vrhunska zabrinutost svih nas ugroženih u svezi tih okupacijskih i genocidnih srbskih ratova je u toma, da je Srbija uvijek nagrađena od naivne ili od pokvarene Europe.

Evo tek nekoliko primjera nagrada Srbiji za zlodjela

Kroz vazalski savez s Turcima dobila je bivše mađarsko - hrvatske prostore s gradovima Beograd i Šabac.

Iza Balkanskih ratova dobiva Srbija Kosovo i Makedoniju...

Iza Prvog svjetskog rata, kojeg je Sarajevskim atentatom izazvala Srbija dobiva prevlast na Hrvatske, Slovenske i Crnogorske zemlje.

Iza Drugog svjetskog rata Srbija uzurpira Hrvatski Srijem sa Zemunom, proširi svoju vlast na Ugarako-Hrvatsko Podunavlje i Potisje (Bačku i Banat) tzv. Vojvodinu...

Iza Srbskog okupacijskog i genocidnog rata 1991-1995/97. na Hrvatsku (i na BiH), kojeg mi Hrvati pogrešno nazivamo Domovinski rat pa time štitomo Srbe od genocida, Srbija dobiva Daytonom pola BiH i stvara državu Republiku Srbsku...

Zaboravljamo, da Srbija drži pod okupacijom oko 1000 km/2 lijevog Hrvatskog Podunavlja. Usred Zagreba velečetnički fašist Aleksandar Vučić izjavljuje, da će srbska granica s Hrvatskom ići polovicom Dunava. Nitko od hrvatskih političara (Vesna Pusić kao domaćin) nije mu se nti retorički suprostavila.

Republika Hrvatska će morati mijenjati državnu himnu!

Dakle, Republika Hrvataka, ako ne postane vlasnik cijelog svoga Dunava, koji oduvijek protječe dijelom hrvatskog prostora s obadije obale, morat ćemo mijenjati tekst stare Hrvatske himne, koju je 1830. spjevao Antun Mihanović i u njoj je stih: „Teci Savo, Dravo Teci niti Dunav silu gubi... kud li šumiš svijetu reci da svoj narod Hrvat ljubi“...

Dakle, ako se ne opamete političari RH i ako uvjetno ne prisile Srbiju na povratak okupiranog lijevog Hrvatskog Podunavlja, Republika Hrvatske će morati mijenjati Državnu Himnu:

„Teci Savo, Dravo teci ni ti POL-Dunave silu gubi...“

Ovo je apel na hrvatsku državno-polititičku pamet, ako takovu pamet uopće imaju potitičarke i političari Republike Hrvatske poput Opačićke, Stazića i napose Čede Grbina i Zorana Milanovića „Mi ili oni?!“

Ovaj članak je podsjetnik za opamećenje polutičarma Europe u Hrvatske(i BiH)

Glavna svrha ovog članka je podsjetnik za EU, UN i NATO, da se oružana obrana Europe (ujedno prvih ugroženih naroda Hrvata i Bošnjaka od okupacijske i genocidne Srbije!) mora izgraditi na lijevoj obali rijeke Drine.

Srbija je za okupaciju Europe uvijek bila, jest sada i ubuduće će biti mnogo istaknutija, nego Rusija, koja nije nikada vodila osvajački rat u Europi, nego jedino kroz savezništvo Hitlera i Staljina i nametnuti staljinizam u dijelu Europe iza Drugog svjetskog rata, a Srbija u svima svojim savezima ratuje stoljećima protiv Europe.

Dakle ORUŽANO PREDZIĐE EUROPE na lijevoj obali Drine i ukidanje genocidne Republike Srbske. Njene genocidne psine poput Plavšićke, Milorada i Karačića protjerati preko Drine, da se na taj prostor mogu vratiti njegovi vjekovni žitelji Hrvati i Bošnjaci, koje su prognali i u velikom broju poubijali Srbi....

BOG i HRVATI! ZA DOM SPREMNI!

Mr.sc. Dragan Hazler, hrvatski djelatnik u dijapori