Birokracija - vlast nad robljem 7.dio

Pin It

Poštovani čitatelji glasila, u ovome članku krenuti ćemo sa pričom,odnosno temom jednoga vrlo zanimljivoga snoviđenja iz 2013 godine. Autor navedenoga svjedočenja iznosi: Prizori zaista opisuju momente stvarnih biblijskih značenja. Stojimo u jednom zatvorenom dijelu Hrama (javnoga,religijskoga). Ona tek viđena unutrašnjost toga Hrama, sastojala se od dvaju dijelova.

Prvi dio predstavljala je građevna konstrukcija glavnoga oltara, omeđena ogradama sa stupićima, sve izrađeno u mramoru. Što se na tome glavnome oltaru nalazilo, nije bilo prilike za vidjeti.

Da bi se brže sažela priča, bitno je naglasiti važnost onoga drugoga dijela koji se nalazio neposredno uz glavni oltar a predstavljao je hodnik za izlaz što samim svojim zamišljenim postojanjem, služio je nekoj posebnoj svrsi. Svrsi zasebnog izlaza gdje prisutni imaju izaći isključivo uz kontemplaciju sa Zlim! Točnije, bilo je dovoljno proći pored kipa Zloga.

Taj je izlazni hodnik bio ukrašen masivnim drvenim elementima,obrađenim u crnom orahu. Bilo je ovdje drvenih ograda i stupića, vrlo nalik na onima u sudnicama. Sam hodnik bio je nalik na neki zatvoreni trijem. Hodnik nije bio duži od 7-8 metara i nje bio širi od 3metra. No svod je bio poprilično visok, kao u hramovima i palačama.

Opisana drvena ograda, imala je zasebno drveno postolje na kojemu je bio postavljen Kip Zloga. Kakva je pojavnost toga kipa bila, posebno je za opisati. Onome kojemu je to neviđeno, čak je i nemoguće za opisati.

Promatrajući sa dijela Hrama koji je bio opisan kao dio glavnog oltara…vidim Kip. Nikada u stvarnosti viđena takva bronca,koja je imala patinu vrlo nalik na boju poput „tamnijeg zlatnog(jantarnog) ruma“. Neobična bronca, kao da nikada viđena postojanjem na Zemlji.

Taj kip,bio je visine između metar i po, do dva. Otprilike prosječne visine čovjekove, iako je svojim pojavnim dojmom djelovao ponešto niže od navedenoga prosjeka. Budući da je Kip bio postavljen na postolju spomenute drvene ograde, svojim je izgledom djelovao vrlo pojavno, vrlo intrigantno!

Kip zloduha imao je ljudsko i životinjsko obličje. Pokušat ćemo krenuti nekim redoslijedom, počevši od glave. Glava toga Kipa, bila je vrlo neugodnoga pojavnoga izgleda. Glava je imala obličje polovice ljudske, a u predjelu nekoga suhonjavoga lica, imala je kljun lešinara. Taj kljun je bio identičnoga izgleda kao u one vrste lešinara, kakve mi poznajemo u primjeru bjeloglavih supova.

Onaj dio glave Kipa, što je sačinjavao ljudski oblik…imao je izgled staračke proćelave okruglaste glave ,nešto plosnatoga tjemena,gdje bi kosa imala biti na rubovima, onako kako bi slikovito imao crtani lik „Gargamela čarobnjaka“. Jasno su bili istaknuti oblici lubanje (tjeme,sljepoočnice isl),na glavi toga Kipa.   Vrlo vješto obrađeno u bronci, što je davalo poseban i nadasve intrigantan značaj.

Kraći vrat je također asocirao na lešinarov, baš sa specifičnim onim ovratnikom kakvu imaju ptice lešinari, koje mi poznajemo u primjeru bjeloglavih supova. 

Trup,odnosno glavni dio tijela,sadržavao je formu napola čovjekovu a napola od opisane ptice. Krila nisu izgledala zdravoga,već sablasnoga postarjeloga,možda čak i propaloga oblika. No kao takva, dodavala su veličinu i dio naravi toga Kipa. Krila su izgledala kao od mokroga perja, onako ostarjela i istrošena.. no i kao takva,savršeno su bila uklopljena u toj bronci.

Kip je pojavom djelovao u polustajaćem i/ili polučučećem položaju,vrlo nalik na oslanjanje sa stražnjih nogu. Kip je izgledao lagano pogrbljeno, jako podmuklo. Iz ruha koje su mu sačinjavala krila, imao je ispruženu lijevu ruku sa kojom ima kao nešto udijeliti. Ruka je stajala u visini ramena, izgledom kao kada bismo imali nešto u rukama i pokazivali nekome kome namjeravamo dati. Npr,djeci slatkiše(usporedba prema narodima u ovome stanju svijesti). Samo što u slučaju ovoga Kipa, to je bilo očito demagoški sa punim takvim značenjem.

Kip nije imao jasno vidljive noge izvan svojih krila, već duge ispružene paralelne kandže koje su izgledom asocirale na mješavinu platine i zlata. Sjaj im je bio dijamantno,više platinasto sa manje žutim. Kandže su bile dužine prosječnoga ljudskog lakta  i otprilike po pet kandži po svakome udu(nozi).

San je tekao relativno kratko,no bilo je dano da se u tijeku trajanja,dovoljno vidi Kip i da se dobiju značajke svega što ova pojava ima sadržati, odnosno nam predstaviti.

Kip je bio gotovo savršene izrade. Reklo bi se da njegova izrada u pojavnosti, nadilazi savršenstvo ljudskog umijeća. Bio je savršeno saliven i opisano modeliran u toj bronci, gotovo svakim svojim detaljem…

Bilo je sve izgledalo tako, da što preciznije predstavi svoju narav i svoje nakane. Naravno, tek nakon što mu se razotkrije početna velebnost i tajnovitost!  Naprosto da upućenima i sam početni izgled ima predstaviti, tajnovitost po zlu!

Promatrajući Kip, imalo se osjetiti neko hipnotičko zvonoliko tonsko prožimanje, kao „čujnost u glavi“ , više negoli u stvarna čujnost. Zaista bilo je obznanjeno kakva je ingerencija toga duha: kontrola svijesti masa,ezoterijske sile nad masama, pa istovremeno i opijumi masa svih vrsta(i pravi opijum!).

Sa jedne strane bio je prisutan osjećaj da smo na europskom tlu, dok je izgled i duh toga Kipa „vukao“ na područje biblijskoga Bliskog Istoka….

Prostorom u kojima se nalazio Kip, dominirala je atmosfera(duh) nalik na razdoblja otprije 3000 godina,doba Egipta,doba kralja Solomona, doba Babilona isl.  Zaista,bio je primijećen pa samim time i upamćen, jedan takav osjećaj.

Opisani osjećaji svakako nisu bili prožeti dobrim. Naime sami „lik ptice“ i „lešinarskoga kljuna“ aludirao je na dominantan prodoran pogled, sveprisutnu oštru kontrolu i lešinarstvo. Cijeli lik ovoga Kipa, aludira na svemoćno Zlo u svom naponu vizualne opisane snage a „lik glave i držanja starca“ predstavljalo bi vremenitost, drevnu prijetvornu mudrost, izopačenost,tajnovitost lažima nad neukošću kroz stoljeća sve mlađih i novijih narodnih naraštaja, „mudrost Smrti“ i umijeća manipulativnoga autoritativnoga upravljanja….

Po kasnijim saznanjima, navodno  da na nekim tajnim mjestima danas ili bar u prošlosti, zaista postoje ovakvi omanji spomenici koji tako nešto dočaravaju, saliveni su od bronce ili neke druge slitine, zastrašujućeg su izgleda i poseban vizualni dodatak im stoje ispružene kandže. Vidimo samo primjer zmajeva u prijestolnici susjedne nam zemlje, pa i drugdje... Uzmimo to kao potvrdu od nekakvoga dubljeg značaja. Tko li je ikada vidio pravoga zmaja uživo!?

Tokom sna, sve je postalo očito da se privodi ka nekakvome raspletu…pa samim time nekakvom nužnom okončanju te opisane priče. Vidjevši da je onim  posredovanim hodnikom jedini mogući izlaz,  dalje je preostalo pratiti situaciju i neko novo viđenje rješenja da se taj Kip zaobiđe. Taj kip upriličene Zvijeri.

Nonšalantno je pored Kipa prolazilo nekoliko osoba koje su bile očito nesvjesne kontemplativne inicijacije sa Zlim. Zaista je umjetnički gledano,taj brončani Kip bio vrlo impresivnoga pojavnoga izgleda,toliko očitoga da je usprkos zastrašivosti, izazivao „divljenje“ što je bilo primjetljivo kod tih osoba koji su nesmetano prolazili poput turista, kratko se zadržavale pored Kipa i u nekom čudnom ushitu odlazile putem izlaza. Opisani osjećaji su bili nalik onima,kada se ljudi smiju zastrašujućim stvarima ili scenama,gdje im je to „fora“ a ne shvaćaju dublje duhovne zakonitosti koje stoje iza navedenoga…

Shvativši da nešto ne stoji kako treba,već da se stvari oko svega doimaju dublje, odlučih NE pristupiti tome „jedinome izlazu“. Izlaznome prolazu pored Kipa Zloga.

Najednom, odmah nastade komešanje i osjećaj kakav mnogi dožive kada se nalaze u pat-poziciji,u zarobljeništvu isl…kada ne mogu nit` naprijed, ali niti natrag, te bivaju prepušteni (ne)milosti one situacije ili onoga u čiju su klopku zatečeni. 

Istodobno, počinje se još preciznije uočavati onaj „duhovni aspekt“ odnosno duhovnu narav postavljenoga Kipa. Izrazito se i prodorno istaknula narav stvarnog duha! Pogledom u obličje glave i sljepoočnice Kipa,jasnije se definiralo postojanje nečistoga duhovnoga!....

…zloduha koji ne trpi neposluh,zloduha koji pokorava,zloduha koji dominira!

Na kraju sna,nakon odlučenoga „NE“ ići putem hodnika ka izlazu, nastaje „oživotvorenje“ Kipa te iz njegovih njedara navaljuje mnoštvo ptica-vranarki na doživioca toga sna. Izgledalo je kao da vranarke napadaju iz onih krošanja stabala,uz onaj poznati zvuk jata kroz te krošnje. Zaista,to jako morenje bilo je prisutno uz svijest da se mukom nastoji izići iz sna, dok životno tijelo biva nepomično i svjesno kako tijelo biva nepomično pa samim time beskorisno.

 Zaista,duh sanjaoca se još bori u snu sa one(sanovne) strane,pokušavajući se izbaviti dolaskom na ovu(javu) stranu. Točnije u povrat iz sna u stvarnost. Zazivima Krista i arhanđela Mihovila, stvarna agonija se privodi kraju, gotovim buđenjem i otvorenom prisutnošću u ovoj životnoj stvarnosti. Nastavljamo sa detaljima i daljnjim opisima iz toga sna...

Opisana Zvijer(po naravi Kipa) je u svojoj nutrini bila duboko ,podmukla i „metalno hladna“, izrazito beskrajne mržnje koju ljudska razumski postojana psiha ne bi mogla niti zamisliti. Mržnja prema Bogu i božjemu, prema čovjeku i ljudskome, vrlo teško je dokučiva. Kada navodimo „metalno hladna“ radi se o stvarnim nemilostima prema dušama. Koliko je „hladan metal“(alegorija) imamo osjetiti kako nas tako automatski pokorava i ova sama tehnologija koja je demonskoga porijekla i koja je nastala da se pokori čovjek, a njegova svijest izbriše pod tehnološkim utjecajima kojih smo danas itekako svjedoci iako ćemo to tek nedovoljno priznati. Umjetna inteligencija vrhunac je svega toga, ali biti će najveće oružje protiv čovjeka a inicirana od „okultne mašinerije“ i podvrgnuta upravljanju po zakonitostima Nečastivoga. I ovo snoviđenje koje je zapisano biti će zamislivo, makar onda kada se ne bude više moglo natrag!

Svi sastavni elektronski nadzori predstavljaju oštar vid opisane „ptice“-Zvijeri! Izgledom i postojanjem samoga Kipa, stvarni pozadinski duh sve govori. Sve vidi i sve zna! Demonska „ptica“ koja lešinarski prijekorno i ubilački motri nad Zemljom i sve sastavnice života ljudi, drži pod svojim oštrim i izraženo vidljivim kandžama, i lažnom prijetvornom mudrošću kojom prestiže čovjeka, dominirajući nad njim putem čovjekovih  slabosti i duhovnih mu ranjivosti.

Morenje ljudi i otimanje njihovih duša pod demonijačkim zakonitostima! Pored svih duhovnih nečisti i onečišćenja čovjekove zbilje i nutrine,sada tome i priliči kriminalitet , nepravednost sustava nad podanicima, upravljanje stvarnošću i događajima putem dirigiranog mjerila prava i pravde,zatim uzurpatorstva od strane raznovrsnih režimskih paradigmi, vršenje represija nad svima poradi izlike kriminalnosti manjine pojedinaca, udaljavanje djece od roditelja (brojnim i odveć društveno prihvaćenim ali neprimjetnim suptilnim metodama), dokidanje sloboda po slovu zakona, zatvaranja (vidljiva i češće „nevidljiva“), otimačina šireg spektra a pogotovo prisilni nameti od zasluženih zarada, javni nemoral i javno „praštanje“ dokazanim birokratskim i stvarnim zločincima i kriminalcima, planiranje rata i ugnjetavanje traumatiziranih duša i njihovog životnog područja (domovine)! Sve je to bilo vidljivo u ovome snoviđenju,odnosno uz poglede na Kip ove opisane Zvijeri, reflektirala se sva spoznaja o čemu se zapravo radi!

To je duhovni slikovni rječnik zaista postojanih kandži. Najrazvijenije „demokratske zemlje“ svijeta imaju najstrože čuvane zatvore sa žilet-bodljikavim žicama koje su ustvari „platinaste kandže“. Naravno da treba izolirati teške počinitelje zločina,no evidentno je da zatvorska populacija u Svijetu,a poglavito u SAD-u raste…razlogom interesa širenja straha. Postojanje i rast kriminaliteta opće vrste,ima i svoje razloge.

Ako se nema čime opravdati njihova počinjenja,svakako se ima smatrati da se njihova pojava i rast,nečim mora objasniti,odnosno dokazati. Kriminalitet nije samo uzrok,on je i posljedica nečega dubljega i ranije začetoga pa usporedo tome i rasplamsaloga.

Naravno da je birokratski stup i struktura, ako njeni predvodnici,upravljači-izvršioci ovako služe Nečastivome, imamo smatrati da je birokratski aparat „totem-čarobnjak“ koji koristi svoje formule u vidu zakonskih kodova koje se svojstveno mogu tumačiti na razne načine, izvan svakoga razuma i logike i sa mnogo „rupa“ i kriterija od više mjerila. Pravednika se može ipak osuditi,a zloglasnoga otpustiti. Toga ima u mnogim primjerima vidljivim i na TV-u!

Čovjekova sudbina tada je neodređena po logici, već put od samoga početka vodi ga u nepoznate epiloge. Nama se čini da je to splet nesretnih okolnosti,da živimo u vremenu kada je „magija“ priča za ljude koji „žive u Srednjem vijeku“. Dok su već tada ukinuli lov na vještice i uveli stroga pravila za takve procese danas se pred očima „upućenije“ javnosti uklanjaju osobe koje nekim interesnim razlogom smetaju, kritičari režima pa i same kriminaliste koji su od režimskih struktura prevedeni na psihijatrijsko montirano vještačenje ili nekakvo drugačije uništenje pojedinaca, bez da smo toga dovoljno i svjesni.

Do sada je birokracija mračnih upravljača uspješno predvodila tu ulogu. Ukoliko ju zaista zamijeni koncept upravljanja umjetnom inteligencijom, biti će to vrhunac birokratske demonije. Sada su nam odveć jako dobro poznati segmenti videonadzora i svega ostaloga nadzora i kontrole te upravljanja tehnološkim putem. No to nije sve. Dolazi vrijeme duhovnoga ropstva preko tehnološkoga premreženoga ovisništva i odnosa.

Brojni i različiti pripadnici upravljačkih struktura(od neznatnih do većih i sve većih) u RH, sudjeluju na okultnim inicijacijama, idu kod magijskih praktikanata i sudjeluju na obredima Crnih misa u mnogim atrijima i podrumima povijesnih zgrada kao i u nekim novijih objekata. Srednji Vijek!? Ne, to je ovaj 21-i  vijek!

Tko je imao svjedočenja pojavnosti nekoga mističnoga(čitaj:posebno nelagodnoga i pokoravajućega) vizualnoga osjećaja u nekoga nadređenoga iliti moćnijega pojedinca, zna o čemu ovdje ima govora. Jeste li osjetili kada kod osobe za koju znate da se bavi čudnovatim misticizmom ili je iz nekoga nepoznatoga podneblja, da vam podsvjesno odaju neke likovne asocijacije u vidu nemirne zvijeri,starca,ptice(oštre ptice). Ovo zaista može zvučati smiješno, ali nažalost ovdje se radi o osjećaju koji su iskusili mnogi ljudi primjerice u Bosni, a da o tome ne govore osim sa povjerljivim članovima obitelji. Naime ovdje se radi o ranije opisanome. Kako čovjek može zapravo doživjeti duhovno znamenje,poimano u imanentnome? Jednostavno na ovakav način. No svakako ovo je samo jedan od mnogih šarolikih detalja u cijeloj priči. 

Zaista, sve to ipak ima svoje naravno značenje! A pogotovo po razlikovanju putem darova Duha Svetoga!

Nastavlja se….

 

Josip Žuvela