Zvonimir R. Došen: Kriptoboljševizam u svim oblicima i bojama

Pin It

“Komunisti svoju agitaciju i propagandu prilagođavaju bojaznima, predrasudama, problemima i posebnim žalbama ili aspiracijama raznih etničkih, rasnih i vjerskih grupa u ovoj zemlji.  Oni neprestano nastoje indoktrinirati i mobilizirati ove manjinske grupe tako da ih mogu upotrebljavati za vršenje pritiska na vlasti Ujedinjenih Američkih Država da bi ostvarili svoje željene ciljeve.

Komunistička agitacija i propaganda je posebno pripremljena da naglašava i ekploatira razdor i različitosti između domorodaca i onih koji su rođeni izvan Amerike, između bielaca  i crnaca, židova i kršćana i drugih, samo u svrhu projektiranja političke i ideološke kohezivnosti koja će ove manjinske grupe svrstati u njihov komunistički pokret. Njihov cilj je penetracija naših institucija kako bi stvorili “čovjeka komunistu”, poslušnoga robota kojega će upotrebiti kao oružje njihove revolucije.” - Ovo je izjava utemeljitelja i dugogodišnjeg šefa FBI-a  J. Edgara Hoovera  pred posebnim odborom američkoga kongresa za iztraživanje komunističkih aktivnosti u Americi 1930. godine.  

Black Lives Matter

Black Lives Matter je nova “socijalistička”(neokomunistička) korporacija čije je pravo ime Black Lives Matter Global Network Foundation (BLMGNF).

Da, to je jedna od onih pravih kapitalističkih korporacija koje oni koji u njezino ime demonstriraju kažu da toliko mrze.

Sliedeće informacije su uzete s njihova web site-a: BLMGNF je korporacija koja ima svoje ogranke u svim većim gradovima Amerike: Bostonu, Chicagu, Washingtonu, Denveru, Detroitu, Los Angelesu, Lansingu, Long Beachu, Mephisu, Nashvilleu, New Yorku i South Bendu. U Kanadi: u Torontu, Vancouveru i Waterloou.

BLMGNF je non-for profit korporacija, Ali nije oslobeđena od plaćanja poreza. Ali, ako odete na njihov web site i želite donirati, vi ste atuomatski prebačeni na “ActBlue Charities” koja će kao karitativna organizacija uzeti vašu donaciju i dati vam potvrdu za uplaćenu svotu, a onda vašu donaciju razdieliti ograncima BLMGNF-a. 

Tko je ActBlue?

Na njihovom web site-u piše: “Naša platforma je na razpolaganju kandidatima i odborima Demokratske stranke, progresivnim organizacijama i ne-profit organizacijama koje diele naše vriednosti, za bezplatno, osim 3,97% naplate za procesuiranje donacija. Mi djelujemo kao konduit, što znači da se donacije kroz ActBlue kampanjama ili organizacijama smatraju individualnim donacijama”.

ActBluese sastoji od tri diela: ActBlue Dobrotvornost olakšava donacije lievo-od-centra

501(c)(3) ne-profite; ActBlue Građanstvo je njezin 501(c)(4) član; ActBlue 527 je Odbor političke akcije. Od 2004. kada je ova organizacija osnovana ova su tri njezina ogranka “prilkupila” više od 5 milijardi dolara, što znači da ako je za procesuiranje zadržala samo 3,97% ona je u 16 godina zaradila više od 197 milijuna dolara. To je oko 12,5 milijuna zarade godišnje. Uistinu profitabilan biznis za “neprofitnu socijalističku organizaciju”.                

Znači, ActBlue je front Demokratske Stranke udružen s BLMGNF-om. Samo kada bi to bilo tako jednostavno i tu stalo!

Business Insider Australia piše: “ActBlue donirani novac dostavlja organizaciji Thousand Currents, a ova ga onda šalje Black Lives Matter. 501(c)(3),

Thousand Currents (bivša International Developement Exchange) je “karitativna neprofitna organizacija” registrirana pod Sekcijom 501(c)(3).  Prema propisima američke Državne  porezne uprave (US Internal revenue Code) ova Sekcija oslobađa od plaćanja poreza  neprofitne organizacije, specifično one koje se smatra javnim karitativnim organizacijama ili privatnim fundacijama.                   

Uz neke uistinu dobrotvorne organizacije, kao Salvation Army, Daily Bread, Mission i neke druge koje poma\u bezku’nike i drugu sirotinju u  Sjevernoj Americi tzv. Dobrotvorne organizacije (Charities) su ‘big tax-free business’. Neke od onih najvećih i najrazglašenijih prikupljaju godišnje goleme svote novca od kojega se najmanje devedeset posto troši za visoke plaće predsjednika, raznih administratora i druge “servise”. Tako napr. predsjednik jedne takve “dobrotvorne” organizacije, za koju se u svim trgovinama širom Kanade kupe donacije ima godišnju plaću od nekoliko stotina tisuća dolara. 

Identični blizanci

Rossiyskaya Sotsial-demokraticheskaya Rabochaya Partiya (Ruska Socijal-demokratska Radnička Partija)  -  Boljševizam i Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Narodna Socjalistička Niemačka Radnička Partija) - Nacizam dva su identična blizanca. 

Djeca su niemačkih “roditelja br.1 i br. 2” Marksa i Engelsa. Oba su začeta, rođena i odgajana u Niemačkoj. Oba su pobila milijune i milijune radnika, seljaka i drugih “proletara”, za čija prava su se prava tobože borili. Oba su gorljivi antiteisti. Poslie tobožnjega “pada komunizma” 1990. samo su promienili svoja imena u Antifašist i Antifa i nastavili borbu za dominaciju svieta drugačijim, “legalnim” metodama. Pošto im je Katolička crkva uvijek bila najopasniji neprijatelj, jedan od njihovih najvažnijih ciljeva je uništenje te institucije. 

(Antif ke kratica za Antifaschistische Aktion. To je komunistička teroristička organizacija koju je kao svoje najradikalnije krilo osnovala Niemačka komunistička partija 1932. godine. Te godine ona je u izborima u Niemačkoj ova teroristička organizacija na čijem čelu je bio okorjeli staljinist Ernst Tälmannnastupila je pod imenom “Ujedinjeni crveni front”)

“Don Vinko Puljić, svećenik koji vodi katoličku misiju Göttingen uskoro će napustiti Njemačku jer je na Facebooku pozvao na financijsko doniranje Društva za istraživanje trostrukog logora Jasenovac. Katolička crkva u Njemačkoj je snažno antifašistička i zbog toga ćePuljićpočetkom 2021. napustiti svoju župu….”

Ovu za sve “antifašiste” veselu viest o progonu hrvatskoga svećenika don Vinka Puljića             nedavno je objavio Yu(tarnji) list.

Ako se jugoštampi u Hrvatskoj ikada podkrala koja istina onda to je to o “antifašizmu ove njemačke crkve” . Nu nikoga ne treba čuditi to što je ovaj sotonski dvojac u zemlji u kojoj se olegao i stasao u sam vrh katoličke Crkve infiltrirao svoje “velike svećenike”.

Ta “antifašistička” Crkva danas progoni hrvatskog svećenika za to što je na svome Facebooku pozvao Hrvate da novčano pomognu Družtvo za iztraživanje Trostrukog logora Jasenovac to jest da pomognu da se formira jedna nepristrana međunarodna komisija koja bi na temelju nepobitne dokumentacije prikazala pravu sliku o onomo što se od 1941.- 1952. na tom mjestu događalo i jednom zauviek srušila velikosrbski i jugoboljševički mit o tom logoru.  Kao i tisuće druge djece koje su vlasti Nezavisne Države Hrvatske spašavale, za “antifašite” Igor Vukić (rođen 1966.) je sin jednoga od te “srpske djece iz Kozare kojega su ustaše 1942. ubile u Jasenovcu”. Zar je su poglavari te antifašističke Crkve zbilja toliko zaluđeni tom sotonskom ideologijom da ova i tisuće ovakvih luđačkih tvrdnji o Jasenovcu za njih nije majka svih absurda? 

 Nu nije ovo s Crkvom u Njemačkoj jedinstven slučaj.  

Dok papa Bergoglio obožava poganske relikvije i odobrava istospolni “brak”, antifašistički biskupi u Austriji komemoraciju za komunističke žrtve na Bleiburgu zovu  “glorificiranje fašizma”. Za antifašističkog kardinala Bozanića “svi koji su za Nezavisnu Državu Hrvatsku ne mogu biti kršćani”.  Za vrieme svoga stolovanja bivši hercegovački biskup Ratko Perić, koji se jednom za vrieme posjete u Kanadi hvalio da je rođen u srpskoj kući, bez obzira na tisuće svjedočanstava i dokaza Gospina ukazanja u Međugorju smatra nekom vrstom kolektivne hipnoze kojom, za neki samo njemu poznati razlog, manipuliraju fratri.Tim i takvim “svećenicima” bi se mi trebali izpoviedati? Nu Bogu hvala uz ove “narodne dušobrižnike” imamo mi Hrvati i časnih biskupa i svećenika poput biskupa Vlade Košića, fra Joze Zovka, patera Ikea Mandurića, don Vinka Puljića i mnogih drugih. 

Od završetka 2. svj. rata u zemljama Demokratskoga(?)  zapada neki se katolički biskupi ponašaju kao pravi mafijaški donovi. Svaki svoju biskupiju smatra svojim privatnim teriroriem u kojemu je on Capo Supremo di Famiglia kojemu nitko ne smije protusloviti. On je capo koji za sve članove svoje famiglie propisuje zakone kojih se svi moraju pridržavati bez obzira na to što su oni u njaviše slučajeva oprečni onome što je propisano u kanonskom zakonu katoličke Crkve. 

Za primjer navesti ću ovih par slučajeva: Po zapoviedi biskupa u Lundu hrvatski svećenik, dominikanac dr. Vjekoslav Lasić mogao je u Švedskoj 70ih i 80ih godina prošloga stoljeća krstiti svu djecu osim hrvatske. Za švedske su biskupe hrvatska novorođenčad valjda bila fašisti, pa kako bi oni mogli dozvoliti da ih se krsti u njihovim antifašističkim crkvama.

Ovdje u Hamiltonu 1995. umro je notorni mafiozo Dominic Musitano. Pogrebna Misa za ovog gangstera održana je u katedrali Krista Kralja, sjedištu hamiltonske biskupije. 

Dvie godine kasnije Musitanovi sinovi Pasquale i Angelo naručili su ubojstvo drugoga, još poznatijeg, mafioza Johna Papalia-e. Isti hamiltonski biskup u čijoj bazilici je služena misa za Musitana strogo je zabranio ne samo da nijedan svećenik ne smije za Papalia odslužiti pogrebnu  Misu, nego da nijedan ne smije biti na njegovom srovodu i pokopu. Musitano je navodno išao u  tu crkvu i redovno stavljao novac u crkvene “kovertice”, a Papalia nije.  

Uzprkos zahtievima velikoga broja hrvatskih vjernika 1980ih, ovaj biskup, kao i onaj prije njega, nisu htjeli “legalizirati” Hrvatski Franjevački Centar u Norvalu. Fratri koji su tada bili na Centru, fra Mladen Čuvalo i fra Berto Dragićević, zamolili su me da povedem grupu ljudi kod biskupa kako bi mu objasnili da Centar želi i ima pravo biti legalni dio Crkve. 

Nu biskup je i poslie svih objašnjenja i molbi ostao uporan u svojim stavovima i povišenim glasom rekao: “Those priests have to go!” (Ti svećenici (Mladen i Berto) moraju otići. Uz lekciju kako Crkva nije demokracija, te kako su ovi svećenici prekršili obećanje poslušnoti crkvenoj hierarhiji, jedno od obećanja koje svaki svećenik mora obećati za vrieme ređenja, jer su  se oglušili na zabranu služenje Mise na Centru. A tko je naredio tu zabranu nehotično je odkrio sam biskup kada nam je na koncu rekao: “Što vi očekujete od mene kad su i vaši crkveni poglavari ovdje i u staroj domovini protiv ovih svećenika?”  

Jedno od tih obećanja je i celibacija, nu biskupu kasnije neće smetati “legalizirati” svećenike koji su bili u prisnoj vezi s jugoslavenskom Udbom bez obzira na to što su neki od njih otvoreno živili sa svojim “kuharicama” a neki imali vanbračnu djecu.

Sveti Pavao je jednom napisao - Gdje Bog gradi crkvu svoju tu Sotona gradi kapelicu. Sudeći po ovome što se u zadnjih nekoliko decenija događa izgleda da je Sotona kao podmukli invador iz svoje kapelice krišom preselio u Crkvu koju je Bog gradio.  

Kakva je to Crkva koja se umjesto da ga svom svojom snagom brani i pomaže pridružila masovnim ubojicama naroda koji je kao ‘Antemurale Christianitatis’ 400 godina za njezinu obranu i obstanak prolio rieke svoje krvi?  Je li hrvatski narod jedini narod na ovome svietu koji nema pravo oplakivati i dostojno pokopati stotine tisuća svojih nevinih žrtava? Jedini narod kojemu je zabranjeno pravo na samoobranu, jedini narod kojemu je zabranjeno pravo na istinu? 

Ja sam vjernik, katolik, koji čvrsto vjeruje u Kristovu nauku i nikada ne bih tu svoju vjeru promienio za nijednu drugu.  Ali ova Crkva, koja se prema mome narodu ponaša gore od najzlobnije maćehe davno je skrenula s Kristovoga puta i ne može biti moja Crkva.

Nu u svemu ovome mi sami snosimo veliki dio krivnje. Ne činimo ništa da ovoj zloći stanemo na kraj. Da svaki od nas u diaspori koji se ne drži načela - ubi panis ibi patria - godišnje donira samo 100 kuna u fond Družtva za iztraživanje istine velikosrbskog i jugoboljševičkog mita o Jasenovcu lako bi se došlo do istine.

Zato, pozivam sve vas kojima je stalo do istine da pomognemo ovim ljudima koji već godinama nesebično (najviše o svom trošku) rade da se s našega naroda skine ova ljaga.

Društvo za istraživanjeTrostrukog logora Jasenovac, Pavlenski put 7d 10090

Zagreb - Susedgrad - HR35 2340 0091 1107 2273 7 - SWIFT: PBZGHR2

Za Dom Spremni!

Zvonimir R. Došen